Dat is nog eens goed nieuws. Ook staatssecretaris Van Dam is van mening dat er een einde moet komen aan het slachten van hoogdrachtige dieren. Dat staat in een brief die hij deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De komende tijd wordt een wettelijk verbod uitgewerkt voor varkens, paarden, runderen, geiten en schapen.

hoogdrachtige
Hoogdrachtige koe | Foto: ©Brian Robert Marshall/CC

Met de sector wil Van Dam afspraken maken om te voorkomen dat hoogdrachtige dieren naar het slachthuis worden vervoerd. In dat laatste heb ik weinig vertrouwen moet ik zeggen, maar goed. Mij heeft het, zoals ik eerder in een blog schreef, enorm verbaasd dat dit überhaupt nog steeds mag in Nederland.

Tot op heden is het namelijk alleen verboden om koeien te transporteren waarvan de dracht meer dan 90 procent is gevorderd. Om het even in perspectief te zetten: een mensenbaby is levensvatbaar vanaf 6 maanden, dus vanaf 60 procent van de zwangerschap. In het verlengde hiervan kan gesteld worden dat een kalfje in principe ook levensvatbaar is vanaf dat punt.

Dat de World Organisation for Animal Health (OIE) al richtlijnen opgenomen heeft om het lijden van het kalfje in het slachthuis zoveel mogelijk te beperken, maakt duidelijk dat het geen incident is maar standaardpraktijk. Volgens Magreet Steendijk, senior inspecteur bij Eyes on Animals, stikken de kalveren nadat ze uit de dode moederkoe worden gehaald. Dat kan wel 20 minuten duren.

hoogdrachtige
Het stikken kan wel 20 minuten duren

Overigens is wetgeving niet het enige probleem. Wetten moeten natuurlijk gehandhaafd worden en bij overtreding zou een passende straf moet volgen. Op beiden punten gaat het mis, zo blijkt.

Eyes on Animals vroeg, via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), de gegevens op van de inspecties van dierenartsen van de NVWA tussen januari 2014 en 2015. Het resultaat is ronduit schokkend. In totaal zijn in  267 gevallen overtredingen geconstateerd. Daarop werden 258 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Waarschuwingen worden gegeven bij de eerste overtreding. Wanneer het nog een keer gebeurt, volgt vaak een boete, maar dus blijkbaar niet in alle gevallen.

hoogdrachtige
Drachtige koe in slachthuis

En om wat voor een soort overtredingen gaat het dan? 216 dieren hadden meer dan 90 procent van hun draagtijd erop zitten. Onder deze dieren bevond zich ook een schaap dat in het slachthuis begon met aflammeren. De draagtijd bij koeien varieerde van 90 tot 100 procent. Er was zelfs een koe die op 104 procent van haar draagtijd zat. Dierenartsen in het slachthuis constateerden volgroeide kalveren,.

52 dieren werden binnen 7 dagen na de bevalling vervoerd. 10 koeien waren door het recente afkalven ook niet ‘transportwaardig’. Zij waren ziek en hadden pijn.

Naast schriftelijke waarschuwingen is maar in 8 gevallen een rapport van bevindingen opgemaakt, en op basis daarvan werden slechts 5 boetes uitgedeeld. Zoals 1500 euro voor een veehouder waarvan de koe vlak na afkalven was afgevoerd. Hij had bewust haar doodgeboren kalf bij een ander dier opgegeven, zodat hij de moederkoe kon afvoeren. Ook werd een boete uitgeschreven van 750 euro voor een melkveehouder die 2 koeien had afgevoerd die over 90 procent van hun draagtijd waren.

5500 euro boete ging naar een melkveehouder die een ziek dier heeft vervoerd (hij heeft haar dus niet passend verzorgd) dat over 90 procent van haar draagtijd en dus hoogdrachtig was. Hij had verder medische info achtergehouden (op het VKI formulier overal ‘nee’ ingevuld). Dus 3x in overtreding. En er was 1500 euro voor een melkveehouder die een ziek dier vlak na afkalven heeft vervoerd. Zij was zelfs zo ziek dat ze ongeschikt was voor humane consumptie. Hij had al eerder ook een waarschuwing gehad.

Verder is er 1 rapport opgemaakt over een boer die twee hoogdrachtige koeien had afgevoerd waarvan hij beweerde niet te weten dat ze zwanger waren. Voor zover ik uit de documenten kan afleiden is er geen boete uitgeschreven.

hoogdrachtige
In sommige gevallen zelfs tweelingen

Conclusie? Alleen als de dracht over de 90 procent is word er door dierenartsen van de NVWA melding van gemaakt. De kalveren stikken als ze uit de buik van hun geslachte moeder zijn gehaald en dat kan dus wel 20 minuten duren. De kans dat je als veehandelaar een boete krijgt is uiterst klein (5 boetes in 2 jaar tijd). Veel kalveren met een draagtijd van minder dan 90 procent sterven terwijl hun dode moeder al aan de vleeshaak hangt.

De staatssecretaris wil in ieder geval met het wettelijk verbod het welzijn van dieren in de laatste periode van de dracht borgen. En dan is het dus hopen dat toezichthouder NVWA ook daadwerkelijk gaat optreden tegen deze ernstige dierenwelzijnsmisstanden.

Karen Soeters – Hoofdredacteur Animals Today

©AnimalsToday.nl