Gouden Wortel voor Jan Terlouw, Gouden Stok voor Carolien Gehrels

Op Werelddierendag reikt PINK!, de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, twee prijzen uit om diervriendelijk gedrag onder Nederlandse politici te stimuleren. De Gouden Wortel gaat naar oud-minister Jan Terlouw, pleitbezorger van de vleestaks, de Gouden Stok naar wethouder Carolien Gehrels, die het op de Amsterdamse damherten gemunt heeft.

jongeren
Gouden wortel en stok | Foto via PINK!

De prijsuitreiking op dierendag is bedoeld om politici aan te sporen zich van hun diervriendelijkste kant te laten zien. De twee prijzen verwijzen naar de bekende beeldspraak dat je iemand zowel met een beloning (een wortel voorhouden) als een straf (slaan met een stok) kunt motiveren. ‘Als vredelievende en overwegend vegetarische jongerenvereniging geven wij natuurlijk de voorkeur aan de wortel’ zegt PINK! voorzitter Pablo Moleman, ‘maar voor sommige politici maken we graag een uitzondering.’

De Gouden Wortel, die dient als aanmoedigingsprijs voor politici die zich diervriendelijk hebben getoond, viel ten deel aan oud-minister Jan Terlouw. Hij wordt geprezen om zijn bijdragen aan het debat over dierenwelzijn en duurzaamheid, zoals zijn literaire concert Wankele wereld en zijn recente pleidooi voor een vleestaks, dat hij tezamen met Dier & Recht-directeur Hans Baaij publiceerde in Trouw. De keuze voor Terlouw, een politicus die al ruim 10 jaar niet meer politiek actief is, is natuurlijk opvallend.

‘Spijtig genoeg konden we geen enkele actieve politicus vinden die de prijs echt verdiende, door consistent een diervriendelijk geluid te laten horen – behalve natuurlijk de vertegenwoordigers van de PvdD, maar die zijn uitgesloten van de prijs.’ licht Moleman toe. ‘Het is jammer dat politici het vaak pas na hun aftreden aandurven om zich idealistischer op te stellen als het gaat om dieren, natuur en milieu. De toekenning aan Jan Terlouw bevat dus tegelijkertijd een aanmoediging richting de zittende politici. Als zij volgend jaar de prijs willen winnen, dan moeten ze nú iets laten zien, nu ze het best in de gelegenheid zijn het verschil te maken voor de dieren.’

Die boodschap mag ook gehoord worden door Carolien Gehrels, de Amsterdamse wethouder die de twijfelachtige eer had de Gouden Stok in de wacht te slepen. De keuze viel op haar vanwege de beslissing om proactief afschot toe te staan van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Niet alleen brengt deze beslissing volgens PINK! onnoemelijk veel leed aan de betrokken dieren toe, door angst, stress, pijn en het verscheuren van familiebanden; het zal ook een gevoelige klap zijn voor het gebied zelf en voor het toerisme.

‘Er is geen enkele rechtvaardiging om lukraak gezonde dieren af te schieten, zeker nu de populatie zich juist aan het stabiliseren is’, aldus de jonge dierenbeschermers.

De prijzen zullen later deze maand officieel worden uitgereikt, tijdens de algemene ledenvergadering van PINK!.

Persbericht PINK!