Verschillende organisaties hebben aangegeven dat er een stille bloedbad onder trekvogels gaande is op Cyprus. Illegale jagers hebben op het eiland alleen al in het najaar van 2023 minstens 435.000 vogels gedood. Dat zijn er ruim 90.000 meer dan het jaar daarvoor. De reden? Deze vogels worden als delicatesse geserveerd in restaurants.

bloedbad
Jagers richten bloedbad onder trekvogels op Cyprus | Foto: publiek domein

Cyprus is een belangrijk eiland voor veel trekvogels. Als één van de grootste eilanden in de Middellandse Zee, is het voor veel vogels een rustplaats terwijl zij migreren. Echter worden er zo’n twee miljoen vogels per jaar op het eiland gedood, vaak illegaal. Het Britse Royal Society for the Protection of Birds en BirdLife Cyprus laten weten dat het om wel 157 vogelsoorten gaat, waaronder uilen en valken. Wel negentig van deze vogelsoorten worden al ernstig bedreigd volgens de EU Birds Directive.

Bloedbad onder vogels

Guy Shorrock van de Royal Society for the Protection of Birds werkt regelmatig samen met BirdLife Cyprus. Volgens hem zit het vangen en doden van vogels diep in de cultuur van Cyprus, omdat zij deel uitmaken van een aantal lokale gerechten. Echter, voegt Shorrock toe:

“Het vangen van vogels draait niet langer om traditie en heeft zich enorm verspreid, gedreven door winst waarbij criminele organisaties betrokken zijn.”

Dat klinkt misschien gek, dat criminele organisaties zich bezig houden met wat er in restaurants geserveerd wordt, maar gasten betalen al snel 80 euro voor een gerecht met de gewilde vogels. Big business dus.

Jagen

De jagers gebruiken vallen zoals mistnetten en lijmstokken waar de vogels aan blijven plakken. BirdLife Cyprus merkte op hoe het gebruik van lijmstokken gestegen is nadat de boetes ervoor omlaag zijn gegaan. Dit terwijl de overheid van Cyprus net voor het eerst boetes heeft uitgedeeld voor het vergiftigen van vogels. Boetes ter waarde van maar liefst 21.000 euro. Vogelvergiftiging heeft in Cyprus al bijna geleid tot de ondergang van de vale gier, een iconische soort waar er nog honderden van waren in de jaren 50 van de vorige eeuw. Volgens Cyprus BirdLife laten deze boetes zien dat het land – net als andere Europese landen – zich meer is gaan bekommeren over het behoud van dieren en natuur, zoals andere Europese landen.

vale gier
Jagers richten bloedbad onder trekvogels op Cyprus – vale gier (Gyps fulvus) | Foto: Thermos via Wikipedia, CC BY-SA 2.5

Bronnen:

Honderdduizenden zangvogels gedood op Britse militaire basis op Cyprus

©AnimalsToday.nl Thomas Prins