Dat het leven vol keuzes zit, dat merken we allemaal. Elke dag. Minder bewust zijn we ons vaak van het feit dat kiezen ook betekent: aandacht geven. Elke keuze maakt dat je aan iets niet en aan iets wel aandacht geeft. Aandacht is belangrijk. Wat aandacht krijgt, groeit. Het simpele feit dat je ergens op focust, maakt dat je het beïnvloedt.

trainen van honden
Aanleren of afleren? | Foto: Pixabay

In het trainen van honden zijn er ruwweg twee basale keuzes. Je richt je op het aanleren van gewenst gedrag of op het afleren van ongewenst gedrag. Die keuze is vaak niet bewust, maar kan verregaande invloed hebben.

Dat de invloed van de keuze ‘aanleren of afleren’ verder gaat dan ‘alleen maar een hond’, merken de trainers van Dutch Cell Dogs dagelijks. Dutch Cell Dogs traint honden middels en dankzij de inzet van gedetineerden. De honden zijn asielhonden die nooit zijn opgevoed, verkeerd zijn opgevoed en/of nare ervaringen achter de rug hebben.

De keuze van Dutch Cell Dogs is te focussen op het aanleren van gewenst gedrag. Bijvoorbeeld middels TAGteach. TAGteach richt zich niet zo maar op gewenst gedrag. Het geeft heel specifiek aandacht aan datgene wat een stap is in de richting van het uiteindelijk gewenste gedrag. De stappen zijn minuscuul, klein, of groot, afhankelijk van wat de hond laat zien. Duldt een hond geen enkele aanraking van een mensenhand, dan is de aandacht eerst gericht op ontspannen naderen of genaderd worden door een hand in de verre verte. Ontspanning wordt beloond. Ontspanning krijgt aandacht. Zo groeit stap voor stap het vermogen van de hond om aanraking ontspannen te dulden, er aan te wennen, het aangenaam te gaan vinden.

Wat bloeit, groeit. Mooie dingen koesteren, maakt haast automatisch dat je op zoek gaat naar de juiste voeding ervoor. Focus op gewenst gedrag geeft méér gewenst gedrag. Bovendien geeft het positieve energie. Het is besmettelijk. Gedetineerden die negatief in het leven staan, die zichzelf geen stuiver waard vinden, die klagen en vooral zien wat er mis gaat, gaan door het aandacht geven aan gewenst gedrag bij de hond zelf ook meer (sociaal) gewenst gedrag tonen. Ze zetten een donders effectieve roze bril op, waarmee ze eerst hun hond bekijken, maar daarna ook de mensen om zich heen en uiteindelijk zichzelf. Bloeien doet groeien en groeien doet bloeien.

Het zou mij niet verbazen als de bewuste groene vingers van mensen die in hun tuin alles net even iets mooier erbij hebben staan, op hetzelfde principe berusten. Net iets meer aandacht, geeft de voeding die groei als een van haar basisbenodigdheden heeft.

Wat bloeit, groeit. Als je eenmaal hebt geleerd om als strategie in het leven te gaan voor het opzoeken van aangename dingen, in plaats van het vermijden of stoppen van onaangename zaken, ga je meer en meer het aangename zien. Dat begint bij een enkel bloemetje in de tuin, of bij een hond in een detentiesituatie. Maar bij de juiste energie slaat het onherroepelijk over op die hele tuin, de detentieomgeving, de blik op de wereld. Als je er maar op focust, dan komt de rest van zelf.

Ineke van Herwijnen, directeur Hondenbescherming

©PiepVandaag.nl