LegbatterijeierenVanaf 2012 zijn legbatterijen in de Europese unie verboden. Echter geeft dat de consument nog steeds geen garantie op legbatterijeivrije producten. Het is namelijk niet mogelijk om eieren en producten met ei aan de grens te weigeren, die niet volgens de Nederlandse eisen van diervriendelijkheid en dierenwelzijn zijn geproduceerd.

Dat is de reactie van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op kamervragen van Henk van Gerwen (SP). Zijn reactie vloeit voort uit het basisbeginsel van de Wereldhandelsorganisatie WTO, dat geen onderscheid gemaakt mag worden tussen tussen ‘soortgelijke’ producten op basis van de productiemethode.

Het lijkt niet zo makkelijk om een importverbod te bewerkstelligen. Als er in specifieke gevallen noodzaak blijkt voor maatregelen, dan moet gekozen worden voor de minst handelsbelemmerende maatregel. Daarnaast moet de maatregel constructief, niet- rotectionistisch en niet-marktverstorend zijn en getoetst worden op onder meer effectiviteit, handhaafbaarheid en economische consequenties.

Toch probeert Nederland zich sterk te maken voor welzijnsverbeteringen:

  • Nederland pleit voor het formuleren en versterken van de internationale welzijnsnormen in het ‘Non-trade concerns en handelsbeleid’;
  • Nederland wil dat productielanden als India en Oekraïne het verlagen van de EU-invoertarieven op eiproducten afhankelijk maken van het welzijnsniveau van leghennen;
  • Nederland pleit in EU-verband voor een dierenwelzijnsparagraaf bij de onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden;
  • Nederland pleit voor een goede etikettering met betrekking tot dierenwelzijn op dierlijke producten, zodat de consument beter geïnformeerd kan kiezen.

In het kader van de nieuwe Europese strategie voor dierenwelzijn gaat Bleker deze mogelijkheden bespreken. Volgens Bleker kan dit pas effectief gebeuren, wanneer het het legbatterijverbod ook binnen de Europese Unie goed nageleefd wordt.

bron: Ministerie van EL&I, 10/11/11