In Nederland vindt illegale handel van reptielen en amfibieën plaats, zo blijkt uit onderzoek van RAVON. Naast algemenere (tuin)soorten, worden er ook regelmatig strikt beschermde en ernstig bedreigde soorten te koop aangeboden, zo wijst het onderzoek uit. En voor kleine, bedreigde populaties kan dit zeer gevaarlijk zijn.

Boomkikker amfibieën reptielen
Boomkikker | Foto: Biró Zsolt)

Sinds 1973 is het in Nederland verboden inheemse reptielen en amfibieën te bezitten of te verhandelen, met enige uitzondering voor onderzoek of educatie. Ook is het opkweken van larven van bruine kikker, groene kikker en gewone pad niet verboden, mits de jonge dieren voor metamorfose weer worden teruggeplaatst.

Uit het onderzoek van RAVON blijkt dat zowel particulieren als commerciële bedrijven regelmatig via internet inheemse reptielen en amfibieën aanbieden. In totaal zijn 33 advertenties aangetroffen waarin één of meerdere inheemse soorten werden aangeboden. Het grootste gedeelte van de advertenties, zo’n 85%, was op Marktplaats.nl te vinden. In 58% van de gevallen werden bedreigde diersoorten zoals de vuursalamander, boomkikker en muurhagedis aangeboden. In een dierenspeciaalzaak in Limburg werd een vuursalamander aangeboden en in een Haagse dierenwinkel kamsalamanders. Ook plaatste twee onderwijsinstellingen advertenties op internet, waarin gevraagd werd naar hazelwormen en levendbarende hagedissen.

Populaties van met name bedreigde diersoorten hebben ernstig te lijden, wanneer dieren onttrokken worden aan de vrije natuur. Ook het uitzetten van inheemse soorten, die mogelijk in het buitenland zijn verkregen, brengt gevaren met zich mee. Dit kan bijvoorbeeld kan leiden tot ‘genetische vervuiling’, wat een bedreiging kan zijn voor inheemse populaties. Tevens is het overbrengen van ziektes zoals de schimmelziekte Batrachochytrium dendrobatidis, die verantwoordelijk is voor de in potentie dodelijke huidziekte chytridiomycose, een gevaar.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor