Toen Gregory Wetherbee, onderzoeker van de US Geological Survey (Amerikaans instituut voor geologisch en topografisch onderzoek), begon met de analyse van regenwatermonsters uit de Rocky Mountains verwachtte hij bodemdeeltjes en mineralen aan te treffen; geen veelkleurige, microscopisch kleine plastic deeltjes.

plastic
Het regent plastic: microplastics gevonden in Rocky Mountains | Foto: Pixabay

Zijn ontdekking, die onlangs is gepubliceerd met als titel ‘Het regent plastic’, roept nieuwe vragen op over de hoeveelheid plastic afval dat overal op aarde doordringt tot de lucht, het water en de aarde. Wetherbee is hier vrij stellig in:

“Ik denk dat ons belangrijkste resultaat is dat er meer plastic om ons heen is dan we met het oog zien. Het zit in de regen, het zit in de sneeuw. Het is nu een deel van onze omgeving.”

Onaangename toevallige verrassing

De regenwatermonsters die in Colorado werden verzameld en onder een microscoop werden geanalyseerd, bevatten allerlei kleurige plastic vezels, maar ook kralen en scherven. De bevindingen schokten Wetherbee, die de monsters had verzameld voor een onderzoek naar stikstofvervuiling.

Wetherbee zegt dat zijn ontdekking puur toevallig is. Tegelijkertijd is er een parallel te zien tussen zijn bevindingen en een ander recent onderzoek waarbij microplastics in de Pyreneeën werden gevonden. Dat suggereert dat plastic deeltjes honderden, zo niet duizenden kilometers met de wind mee kunnen reizen. Uit andere onderzoeken bleek dat er microplastics aanwezig waren in de diepste uithoeken van de oceaan, in Britse meren en rivieren en in het Amerikaanse grondwater.

Plastic
Plastic valt uiteen in kleinere deeltjes | Foto: Plastic Soup Foundation

Afbraak van plastic is funest

Volgens Sherri Mason, een microplasticsonderzoeker en duurzaamheidscoördinator aan de Amerikaanse Penn State Behrend Universiteit levert vuilnis een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van microplastics. Meer dan 90% van het plastic afval wordt niet gerecycled en tijdens het langzame afbraakproces breekt het in steeds kleinere stukken. Plastic deeltjes zijn bijproducten van talloze industriële processen en Mason heeft er nog iets opvallends aan toe te voegen:

“Elke keer als je je kleren wast, komen daar ook minuscule plastic vezels vanaf.”

“Het is onmogelijk om de bronnen te achterhalen van al die minuscule deeltjes,” legt Sherri Mason uit.

“Maar praktisch elk plastic voorwerp kan deeltjes in de atmosfeer achterlaten. Die deeltjes worden vervolgens opgenomen door waterdruppels wanneer het regent, waarna ze in rivieren, meren, baaien en oceanen spoelen, en doorsijpelen in grondwaterbronnen.”

 

Veel onbekende factoren

Hoewel wetenschappers al meer dan tien jaar onderzoek doen naar plasticvervuiling in de oceaan, kunnen ze maar 1% van die vervuiling verklaren. “Onderzoekers weten nóg minder over de hoeveelheid plastic in zoet water en in de lucht,” aldus Stefan Krause van de Universiteit van Birmingham. “We zijn nog niet begonnen met de hoeveelheid uitdrukken in getallen.”

Ook is het nog onbekend of het theoretisch mogelijk is dat alle plastics uit de natuurlijke wereld worden weggespoeld, en hoe lang dat zou duren. “Zelfs als we op magische wijze in één keer zouden stoppen met alle gebruik van plastic weten we niet hoe lang de microplastics nog door onze rivieren zouden circuleren,” gaat Stefan Krause verder.

“Op basis van onze huidige kennis over plastic dat is aangetroffen in diepe grondwaterbronnen en zich in rivieren verzamelt, zou ik zeggen: eeuwen.”

Gezondheid in gevaar?

Dieren en mensen krijgen microplastics binnen via water en voedsel, en we ademen waarschijnlijk micro- en nanodeeltjes uit de lucht in; hoewel wetenschappers nog niet hebben vastgesteld wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Microplastics kunnen ook zware metalen – zoals kwik en andere gevaarlijke chemische stoffen – en giftige bacteriën, en zich eraan hechten. “Plastic deeltjes afkomstig van meubels en tapijt kunnen brandvertragende middelen bevatten die giftig zijn voor de mens,” licht Krause toe.

Scrubzeep - microplastics
Scrubzeep bevat microplastics | Foto: HeatherRai via Compfight cc

Sherri Mason legt uit hoe ingewikkeld het is om te zeggen hoe lang we zouden leven als we niet aan deze synthetische chemicaliën zouden worden blootgesteld. Mason:

“Zodra we worden geboren, worden we al aan honderden van dit soort stoffen blootgesteld. We zullen dus misschien nooit alle verbanden tussen kunststoffen en gezondheid begrijpen. Maar we weten genoeg om te zeggen dat microplastics inademen waarschijnlijk niet goed is, en we moeten bij onszelf te rade gaan hoe we onze afhankelijkheid van plastic drastisch kunnen verminderen van.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Anne Douqué