In Spanje worden roofdieren vergiftigd om daarmee veedieren of wilde dieren voor de jacht te beschermen. Volgens een recent onderzoek is giftig aas wereldwijd de meest gebruikte methode om roofdieren te doden. 

roofdieren
Roofdieren illegaal vergiftigd in Spanje | Foto: Pixabay

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Spaanse milieuorganisatie Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) hebben onlangs het rapport Vergiftiging in Spanje uitgebracht over de evolutie van wildvergiftiging in Spanje van de afgelopen decennia.

In het rapport is in kaart gebracht waar deze vergiftigingen plaats hebben gevonden en hoeveel dieren door dit gif zijn gedood in de periode van 1992 tot 2017. Ten opzichte van een rapport uit 2016 lijkt het aantal vergiftigingen af te nemen. Echter, deze cijfers zijn gebaseerd op de gevonden overblijfselen. Het aantal gedode dieren ligt waarschijnlijk veel hoger.

Meer vergiftigde dieren dan geteld

De Spaanse regio´s waar de meeste vergiftigingen plaatsvonden, waren Andalusië, Castilië en León, Castilië -La Mancha en Catalonië. Het aantal in het wild vergiftigde dieren waarvan gegevens zijn verzameld, ligt op 21.260. Volgens de organisaties die het onderzoek hebben uitgevoerd, is dit waarschijnlijk ongeveer 10 tot 15 procent van het reële aantal. Zij schatten in dat er in werkelijkheid meer dan tweehonderdduizend wilde dieren vergiftigd zijn in deze periode. Veel vergiftigde dieren worden nooit gevonden of zijn al opgegeten door andere dieren, die hierdoor ook vergiftigd raken.

Luís Tirado, vertegenwoordiger van SEO/BirdLife:

“In het geval van roofvogels worden ze meestal vergiftigd door te jagen of de resten te eten van een knaagdier dat eerder is vergiftigd. De populatie van de aasgier in de Ebrovallei is de afgelopen vijftien jaar met 70 procent gedaald, ondanks dat de populatie in de rest van Spanje is toegenomen.”

Insecticide

Giftig aas wordt illegaal door boeren en andere geïnteresseerden gebruikt om roofdieren te vergiftigen en daarmee hun vee of wild waarop gejaagd wordt te beschermen. Het gebruik van het gif is zeer schadelijk voor de Spaanse biodiversiteit. De zwaarst getroffen dieren zijn roofvogels (35 procent), huisdieren (21 procent) en landroofdieren (9 procent). Onder de roofvogels die het zwaarst getroffen zijn, vallen de zwarte gier, de vale gier en de koninklijke wouw. De hardst getroffen zoogdieren zijn de bruine beer en de Iberische lynx.

bedreigd
Iberische Lynx | Foto: Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico

Het meest gebruikte gif is carbamaat aldicarb, een insecticide. Deze stof is sinds 2007 verboden in Spanje. De verantwoordelijken voor het gebruik van giftig aas kunnen strafrechtelijk worden vervolgd voor misdaad tegen fauna, wat kan leiden tot boetes of een gevangenisstraf, zoals opgenomen in de Spaanse wetgeving.

Antigifprogramma

SEO/BirdLife en het WWF hebben een antigifprogramma gestart. Het doel van het programma is om het bewustzijn van de grote schade dat giftig aas aanricht aan dier en milieu te bevorderen en om boeren voorlichting te verschaffen over de juiste toepassing van bestrijdingsmiddelen. Luís Tirado:

“Op deze manier kan iedereen die bijvoorbeeld een lijk van een roofvogel tegenkomt, dit via een app melden, zodat de juiste autoriteiten worden ingelicht en de zaak kunnen volgen. De burger wordt onze ogen, zodat we elk van deze gevallen op een ijzersterke manier kunnen volgen en het onderzoek kunnen voltooien.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools