Dat afval een enorme belasting is voor de planeet is bekend, maar hoe schadelijk het is in het dagelijkse leven van dieren is niet altijd even duidelijk. Hieronder de zes grootste afval-vijanden voor dieren, plus adviezen om straatvuil verantwoord weg te gooien.

Zwerfafval
Foto: Wikimedia Commons

1. Plastic blikjesringen
Gevaar: verstikking. De plastic ringen waarmee zes blikjes bij elkaar gehouden worden zijn levensgevaarlijk voor bijvoorbeeld katten en konijnen. Ze kunnen verstrikt raken in één van de ringen en hierdoor stikken.
Doen: knip of trek de ringen van elkaar en liever nog helemaal kapot, ook als je ze in een vuilnisbak gooit. Sommige vogels halen afval uit bakken en daarmee komen ook de verpakkingen weer op straat.

2. Vislijnen en -haken
Gevaar: verstikking en verstrengeling. Vislijnen zijn vooral voor vogels een drama. Vleugels en snavels kunnen verstrikt raken in de vaak nylon lijnen. Soms worden vishaken ingeslikt of komen ze in het lichaam terecht met alle gruwelijke gevolgen van dien.
Doen: niet vissen! Mocht je toch vissersafval tegenkomen, raap het dan op en gooi het op veilige wijze weg, zodat het niet meer in de natuur terecht kan komen.

3.Bier- en frisdrankblikjes
Gevaar: beknelling en snijwonden. Kleine dieren kunnen bekneld raken in het blikje en alle andere dieren kunnen zich verwonden aan de scherpe randen of de lipjes.
Doen: zorg voor een verantwoorde manier van weggooien. Vouw het scherpe lipje om en duw het blikje in voordat je het weggooit.

4. Kauwgom
Gevaar: samenklitten. Veel dieren stappen in kauwgom, waardoor het in hun hun veren of vacht terechtkomt en ze zich niet goed meer kunnen bewegen.
Doen: nooit kauwgom op de grond gooien. Rol je kauwgom in een papiertje en gooi het weg in een afvalbak.

5. Metalen pannen en glazen potten
Gevaar: beknelling. Hongerige dieren die hun hoofd in een pan, pot of blikje steken en er niet meer uitkunnen, in paniek raken en in veel gevallen stikken.
Doen: Draai altijd de deksel op een glazen pot of blik. Is er geen deksel bij een metalen pan of blik, duw dan de pan of het blik zoveel mogelijk in voordat je het weggooit.

6. Plastic flessen en plastic tasjes
Gevaar: verstikking, dood door maagproblemen of interne verstopping. Vooral zeedieren zoals zeevogels zien plastic verpakking vaak voor voedsel aan. Ze eten het plastic op of het plastic verstikt hen. Soms worden dode zeedieren gevonden met een maag vol plastic…
Doen: kies voor papieren tasjes of neem je eigen tas mee als je boodschappen gaat doen. Zie je plastic tasjes of plastic flessen op straat, raap ze dan op en neem ze mee naar huis om ze verantwoord weg te gooien.

Bron: PETA ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema