Het besluit over TTIP, het Trans-Atlantische handels- en investeringspartnerschap met de Verenigde Staten, wordt uitgesteld. Het Europees Parlement (EP) is er niet in geslaagd een standpunt in te nemen over de voortgang van de onderhandelingen over een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Het debat over TTIP, aslmede de stemming, werd op het laatste moment uitgesteld.

TTIP

TTIP is erop gericht banen en economische groei te bevorderen door importtarieven en ‘onnodige’ beperkingen af te schaffen en ‘convergentie van regulering’ te bereiken tussen de EU en de VS. Niet iedereen is het eens met de komst van dit verdrag. Zo is er onenigheid binnen de sociaaldemocratische fractie (S&D) over de manier waarop conflicten over investeringen moeten worden beslecht, wat heeft geleid tot het uitstel. Onder andere Nederlandse PvdA vindt dat het bestaande geschillenbeslechtingssysteem (ISDS) ouderwets is en geen onderdeel uit mag maken van het handelsverdrag.

Een meerderheid van het EP is voor een handelsverdrag dat de economieën van Europa en de Verenigde Staten ten goede komt. Er is besloten dat de parlementaire commissie voor internationale handel opnieuw gaat proberen een politiek compromis te bereiken.

Bron: Boerderij ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.