Wat staat er vanavond op het menu? Voor een van de grootste apensoorten ter wereld is dat waarschijnlijk antilopenpoep. Onderzoeker observeerden de bavianen via halsbandcamera’s en kwamen tot nieuwe inzichten. 

bavianendieet
Halsbandcamera’s werpen licht op eigenaardig bavianendieet | Foto: publiek domein

 Onderzoekers observeerden de chacma bavianen  met halsbandcamera’s. Dit is een grote bavianensoort, ook wel beerbaviaan genoemd, die oorspronkelijk voorkomt in Zuid Afrika. Volgens de studie, gepubliceerd in het International Journal of Primatology, gaf het gebruik van halsbandcamera’s de onderzoekers een “primate-eye perspectief” van het leven van de dieren. Ben Walton, co-auteur van het onderzoek en promovendus aan de Durham University in Groot Brittanie:

“Bij gedragsonderzoek bij primaten hebben mensen de neiging om primaten te laten wennen aan menselijke aanwezigheid. Maar omdat er mensen aanwezig zijn kan dat de uitkomsten vertekenen. Deze camera’s maken het mogelijk dat je details van hun leven kan observeren zonder menselijke invloed.”

Primatenpopulaties zijn wereldwijd drastisch afgenomen, voornamelijk door snel habitatverlies en willekeurige jacht. Hoewel chacma bavianen niet tot de bedreigde diersoorten behoren, zijn ook hun hun populaties ingestort. Conflicten met de mens zijn de afgelopen jaren geëscaleerd. De bavianen bewegen zich over de boerenerven en brengen daar economische schade toe. Als reactie worden ze veelal doodgeschoten of gevangen.

Mens-baviaan conflicten

Het project wilde deze conflicten documenteren. In 2017 werkten Leah Findley en Russel Hill, twee andere auteurs van de onlangs gepubliceerde studie, samen met een team van de BBC aan de documentaire Animals with Cameras. Als onderdeel van de film plaatste het team vier halsbandcamera’s op chacma bavianen in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo, waar boeren gewassen hadden verloren door bavianen.

bavianendieet
Animals with camera’s | Foto: IMDB

De verzamelde beelden werden gebruikt in de documentaire, maar Walton besloot jaren later ze nog eens te bestuderen. Hij analyseerde video’s van twee camera’s die oorspronkelijk waren ingezet. En wat bleek? Beide bavianen waarop de camera’s waren bevestigd, bleken uitwerpselen van veel verschillende soorten antilopen te eten. Eén baviaan bleek “selectief te zijn in het consumeren van individuele uitwerpselen”, aldus het onderzoek. Op de video was te zien hoe het dier de uitwerpselen openbrak en de inhoud inspecteerde voordat hij ze opat of weggooide.

Eigenaardig bavianendieet en nieuwe interacties

Walton was verrast door het gebrek aan diversiteit in het bavianendieet, vooral in het droge seizoen toen ze de dieren volgden. In de droge tijd is er zo weinig vegetatie dat de bavianen uitwerpselen eten. De camera’s documenteerden ook de interacties van de bavianen met andere dieren, zoals de bandmangoest (Mungos mungo), impala (Aepyceros melampus) en nyala (Tragelaphus angasii). De bavianen kwamen heel dicht bij deze dieren, en dat kun je met gewone observatiemethoden zelden zien. Walton meent dat met de camera’s meer inzicht kan worden verkregen in het innerlijke leven van de dieren. Nu ging het vooral om voeding en interacties, maar hij sluit niet uit dat er nog veel meer te ontdekken valt in het bavianengedrag.

Bron:

De rode billen van de baviaan en andere weetjes

©AnimalsToday.nl Laura Lancée