De stroomhalsband, om een dier op afstand met een elektrische schok te bestraffen, wordt verboden in Engeland. Deze manier van ‘trainen’ maakt dat honden schichtig kunnen worden of ander ongewenst gedrag gaan vertonen. Wales kende al een verbod op de schokhalsband en ook Schotland heeft ertoe besloten.

stroomhalsband
Engeland verbiedt elektronische stroomhalsband | Foto: publiek domein

Hij wordt ook wel de anti-blafband genoemd, want iedere keer wanneer de hond iets doet wat de baas onwelgevallig is kan het dier met een druk op de knop een schok krijgen. Onder het mom van ‘dan leert hij het wel af’ wordt er resultaat geboekt, maar dat is gebaseerd op het toedienen van pijn en opbouwen van angst, wat kan leiden tot frustratie en zenuwachtig gedrag. Ook ligt op de loer dat het ‘correctiemiddel’ wordt gebruikt om een dier bewust te pijnigen.

Ondeskundig gebruik
In Nederland geldt geen verbod op de schokhalsband. Even leek het dat het Besluit houders van dieren vanaf 1 juli 2018 zou opnemen dat ‘ondeskundig gebruik’ niet meer toegestaan was. De verkoop zou niet aan banden gelegd worden.

In februari werd echter besloten dat dit onderdeel nog niet aan het Besluit houders van dieren zou worden toegevoegd, omdat volgens minister Schouten de huidige wet het onnodig toedienen van pijn al verbiedt. Dat is correct, en het is vreemd dat de minister op dat punt dus niet is overgegaan tot een verbod van de schokhalsband. Tenzij ze van mening is dat er redenen zijn om zo’n stroomhalsband wel te gebruiken. Alleen: wat is deskundig gebruik en wie controleert dat?

#GNvdD: Verbod op schokhalsbanden in Schotland

Gewoon verbieden
Het standpunt van de minister zegt feitelijk dat het nut van de stroomhalsband bestaat uit het toedienen van pijn, waarvoor (om binnen de binnen de bestaande wet te passen) deskundig gebruik noodzakelijk is: een legitiem correctiemiddel met een ‘maar’.

Ondeskundig gebruik is alleen nauwelijks te controleren, noch te handhaven, omdat het aan interpretatie onderhevig is. De term ‘deskundig gebruik’ is daarbij discutabel, want hoe deskundig moet je zijn, en wat verandert dat aan het feit dat stroomstoten als pijnlijk en stressvol worden ervaren? Het besluit van Engeland is gewoon duidelijk en laat geen ruimte open voor twijfel of afstel: de stoomhalsband wordt daar gewoon verboden.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel