Jarenlange inspanningen van Animals Asia hebben ertoe geleid dat de eerste Aziatische zwarte beer in het geheim gered kon worden uit het Vietnamese berengalboerderijendorp Phung Thuong. Galbeer Amy, die bijna 15 jaar was opgesloten en blootgesteld werd aan wrede praktijken en verwaarlozing, is op maandag 8 april door Animals Asia gered.

Amy
Na bijna 15 jaar wreedheid en verwaarlozing te hebben doorstaan, is beer Amy gered | ©Animals Asia

In Phung Thuong leven nog 164 beren, ongeveer een kwart van alle beren die in Vietnam in gevangenschap worden gehouden. Meerdere malen heeft Animals Asia de berengalboeren in Phung Thuong gevraagd om hun uitgemergelde en zieke beren af te staan zodat die gerehabiliteerd konden worden. Maar tot nu toe vormden de boeren één front tegen deze vrijlating. De redding van Amy betekent mogelijk dat er een scheurtje is ontstaan in het pantser van het front en dat er meer beren bevrijd kunnen worden.

Animals Asia heeft Amy in het geheim gered, omdat dan de druk op de lokale bevolking kleiner is en de kans groter is dat andere boeren ook hun beren afstaan. Hierover zei Tuan Bendixsen, directeur Animals Asia Vietnam:

“Phung Thuong is een kleine gemeenschap met een groot berengalprobleem. Iedereen kent elkaar hier en niemand wilde de eerste zijn om uit de pas te lopen en zijn beren af te staan.”

Jarenlange inzet

Animals Asia werkt sinds 2016 in het dorp Phung Thuong om het bewustzijn van de wreedheid achter de berengalhouderij te vergroten. Zo hebben de organisatie programma’s voor scholen ontwikkeld waarin kinderen wordt geleerd compassie te hebben voor de beren en andere dieren. Ook zijn er gratis klinieken opgezet, die traditionele kruiden voorschrijven als alternatief voor berengal. Al deze inspanningen hebben nu eindelijk tot succes geleid.

Bekijk hier de video van Amy’s redding. 

Jill Robinson, oprichter en CEO van Animals Asia:

“Dit is een echt gedenkwaardige dag – allereerst voor Amy zelf wiens leven vanaf dit moment volledig zal veranderen – maar ook voor het doel om alle berengalboerderijen in Phung Thuong te sluiten. Deze eerste gewillige vrijlating uit dit meest resistente dorp bevestigt de impact die onze inspanningen in de pagodes, scholen en dorpshallen over de afgelopen jaren hebben gehad. Amy’s toestand zegt alles over het ellendige leven dat ze op de boerderij had. Eindelijk is er een sprankje hoop voor alle beren die in stilte in het dorp lijden. “

In 2017 ondertekende Animals Asia een juridisch bindende overeenkomst met de regering van Vietnam om de berengalhouderij volledig te beëindigen en tegen 2022 elke beer in een reservaat op te nemen. Animals Asia bouwt op dit moment aan één – mogelijk twee – nieuwe reddingscentra om de beren op te vangen.

Medische zorg

Nu Amy is gered, krijgt ze direct de medische aandacht die ze hard nodig heeft. Uit haar eerste medische onderzoek bleek dat ze verschrikkelijk is verwaarloosd en daardoor uitgemergeld en getraumatiseerd is en veel pijn heeft. Ook is ze een deel van haar tong verloren en heeft ze veel gebroken en rotte tanden. Maar volgens dierenarts Kate Shipton van Animals Asia is de kans groot dat ze volledig kan revalideren. Daarvoor gaat ze eerst 45 dagen in quarantaine, waarna ze geleidelijk wordt verplaatst naar steeds grotere ruimtes. Dan zal ze andere beren ontmoeten en uiteindelijk, als ze er klaar voor is, naar een grote buitenruimte gaan.

Het werk van Animals Asia eindigt niet wanneer een beer wordt gered. Dat is wanneer het echt begint. Wil je hen helpen bij de rehabilitatie van Amy en de andere beren? Kijk dan op de website van Animals Asia.

Ook VIER VOETERS zet zich in tegen berengalboerderijen. Onlangs werden er 5 beren op een aantal andere locaties in Vietnam gered:

VIER VOETERS redt 5 galberen uit verschrikkelijke omstandigheden in Vietnam

Bron:

@Animals Today Liesbeth Riekwel