Wie goede ogen heeft, of een verrekijker en misschien wel een goede microfoon, die kan deze weken in de lucht een enorme migratie waarnemen van trekvogels. Kleine vogels, die hoog vliegen, zijn bij heldere lucht niet of nauwelijks waar te nemen. Maar grotere soorten als roofvogels of watervogels zijn goed te zien, tot groot enthousiasme van vogelaars die helpen met het tellen van trekvogels.

trekvogels
Kuhls pijlstormvogel | Foto: TomAllmendinger/Wikipedia

In Westkapelle werd door vrijwilligers van de vogeltrektelpost een Kuhls pijlstormvogel gezien . Voor het laatst is deze vogel 15 jaar geleden waargenomen en als de Kuhls pijlstormvogel al gespot wordt is dat verder uit de kust. De waarneming werd gefilmd door Pim Wolf en gedeeld in onderstaand bericht op Twitter:


Geluidjes

Wie goede oren heeft kan – als het rustig genoeg is – aan hun geluidjes horen dat groepen, piepers, vinken, kepen of kneuen overvliegen. Een gebruikte methode is om ’s nachts buiten een gevoelige richtmicrofoon omhoog te laten ‘luisteren’, waarna de opname geanalyseerd kan worden en een beeld ontstaat van wat er in het donker over ons hoofd vliegt.

trekvogels
Kepen (foto) trekken vaak samen op met vinken | Foto: Pierre Dalous/Wikimedia

Voor roofvogelliefhebbers is het blote oog genoeg en met een verrekijker zijn de dieren uitstekend waar te nemen. Zo meldt de Vogelbescherming dat trektelpost Hazewater in Amersfoort overtrekkende buizerds, kiekendieven, visarenden, wespendieven en wouwen heeft waargenomen. Buizerds vliegen vaak in groepjes en zijn van de Baltische Staten en Scandinavië onderweg naar Centraal- en Zuid-Europa.

trekvogels
Wespendief | Foto: Antje Görtler/Wikimedia

Gevangen in Frankrijk
Ook weidevogels trekken zuidwaarts, zoals kieviten, die vaak kort voor het intreden van de nachtvorst foeragerend in weilanden te zien zijn. Verder trekken er grote groepen veldleeuweriken over, waarvan een aanzienlijk deel niet verder komt dan Frankrijk, waar ze gevangen worden voor menselijke consumptie.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel