Foto: Eyes on Animals

World Society for the Protection of Animals (WSPA) en Compassion in World Farming (CIWF) zijn zeer teleurgesteld in het advies van Eurocommissaris John Dalli (Gezondheid en Consumenten) om de huidige EU-wetgeving voor diertransporten niet te herzien. “Deze conclusie is een kolossale gemiste kans voor miljoenen dieren” aldus WSPA en CIWF. 

Beide dierenwelzijnsorganisaties pleiten voor een aanpassing van de huidige wetgeving, zodat dieren maximaal acht uur onderweg mogen zijn. WSPA en CIWF worden hierin deels gesteund door staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie), die onlangs nog bij de Europese Commissie pleitte voor een maximale transportduur van acht uur voor slachtdieren. Ook een groeiend aantal Europarlementariërs, waaronder Bas Eickhout, Gerban-Jan Gerbrandy en Judith Merkies, steunt de aanpassing die door WSPA en CIWF wordt voorgesteld.

De Europese Commissie presenteerde vandaag het lang verwachte rapport over de huidige EU-wetgeving voor diertransporten. Hierin stelt de Commissie dat aanpassing van de wet niet nodig is. De lidstaten moeten alleen beter handhaven en verder gaan met het gelijktrekken van wetgeving op dit vlak.

Dirk-Jan Verdonk, Hoofd Programma’s WSPA Nederland, onderschrijft de noodzaak van betere, meer uniforme handhaving maar zegt hierover: “Betere handhaving alleen is onvoldoende. De grote verschillen tussen lidstaten zijn helaas niet van vandaag op morgen verdwenen, waardoor transportbedrijven zullen blijven zoeken naar de mazen in de wet. Hierdoor blijft dit transport een grote lijdensweg voor miljoenen dieren.”

Onder de huidige EU-wetgeving mogen dieren meerdere dagen en duizenden kilometers worden vervoerd. Door de lange transportduur en de slechte naleving van de regels worden dieren blootgesteld aan extreme kou en hitte, hebben ze te weinig bewegingsruimte en kampen ze met uitputtingsverschijnselen, verwondingen en uitdroging. Een studie van WSPA en dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals legde afgelopen mei schrijnende verschillen tussen de boetesystemen van de verschillende EU-lidstaten bloot.

Geert Laugs, Compassion in World Farming Nederland, weet dat de Europese Commissie erkent dat de huidige regels niet altijd stroken met de wetenschappelijke kennis over dierenwelzijn tijdens transporten: “Dat geldt bijvoorbeeld voor het advies van EFSA (de EU voedsel- en warenautoriteit) dat verre transporten zoveel mogelijk moeten worden vermeden en dat dieren zo dicht mogelijk bij de boerderij moeten worden geslacht. Alleen daarom al is het schokkend dat de Europese Commissie de wet niet wil aanpassen.”

Dit voorjaar nog constateerden CIWF en Eyes on Animals bij de grens met Turkije grote misstanden bij een diertransport.

Om de Europese Commissie te overtuigen van een aanpassing van de huidige regelgeving, roepen WSPA, CIWF en andere Europese dierenwelzijnsorganisaties mensen op om de 8 Hours-petitie te tekenen (http://www.8hours.eu). Ruim 850.000 Europeanen deden dit al.

Bron: WSPA