Het Europees Parlement neemt in een brief de stelling aan dat de behandeling van jachthonden in Spanje in strijd is met de Europese waarden en artikel 13 van het Verdrag van Lissabon. Zij uit diepe bezorgdheid over het lot van de galgo’s en podenco’s in de Spaanse jachtindustrie, die als werktuig behandeld worden. Dit staat haaks op de Europese normen, waarin dieren beschouwd worden als voelende wezens. In artikel 13 worden de rechten van dieren gewaarborgd, en als lidstaat van de EU is Spanje verplicht deze Europese richtlijn te vertalen in nationale wetgeving. In de brief wordt Spanje met klem gevraagd om aan deze plicht gehoor te geven en de benodigde wettelijke veranderingen door te voeren.

Spaanse jachtindustrie
Europees Parlement uit zorgen over hondenwelzijn in Spaanse jachtindustrie| Foto: Manuel QC/flickr

In de officiële brief die gericht is aan de zeventien autonome regio’s en de nationale overheid van Spanje, maakt het Europees Parlement kenbaar geen geldige reden te zien om jachthonden een andere status te geven dan huisdieren, waardoor de richtlijnen met betrekking tot dierenwelzijn ook van toepassing zijn op jachthonden.

Chantal Kotte, voorzitter van DutchGalgoLobby:

“De erkenning van het Europees Parlement dat het structurele geweld en de verwaarlozing van de jachthonden die gepaard gaan met de jacht in strijd is met de Europese normen en artikel 13 van het Verdrag van Lissabon is van historische waarde, omdat deze erkenning een kentering kan en zal betekenen in de historie van de uitbuiting van de jachthonden.”

Spanje heeft namelijk een jachtindustrie met een geschatte waarde van 6,4 miljard euro waar jaarlijks meer dan 2,5 miljoen jachthonden het slachtoffer van worden. Ze worden gehouden in verlaten schuren, aan korte kettingen gelegd en beschikken over weinig eten. De honden die gered worden zijn vaak getraumatiseerd en vertonen duidelijk tekenen van fysieke en mentale mishandeling. De meeste jachthonden gaan maar één seizoen mee en worden daarna gedumpt. Voor een gemiddelde galgo of podenco betekent dit verlating, verbranding, of ophanging. Dat dit soort praktijken onderdeel zijn van de jachtmentaliteit, blijkt uit de traditionele manier van ophanging: het zogeheten ‘piano spelen’. Hierbij wordt een galgo opgehangen met zijn poten net boven de grond, zodat het arme dier 3 dagen kan blijven trappelen totdat het bekaf gewurgd wordt aan zijn galg.

DutchGalgoLobby onderzoekt al jaren, in samenwerking met CAS International, hoe via artikel 13 een einde gemaakt kan worden aan dergelijke praktijken. Tijdens een conferentie afgelopen februari hebben Yeray Lopez, de maker van de documentaire Yo Galgo, en Anna Clements van SOS GALGOS de Europese Parlementsleden voorzien van de feitelijke omstandigheden van de jachthonden in Spanje en aanbevelingen hieromtrent.

De moeilijkheid is dat Spaanse jachtverenigingen probeerden om de behandeling van jachthonden te verdedigen als ‘culturele traditie’ of ‘cultureel erfgoed’, welke in artikel 13 genoemd worden als uitzonderingsgrond. Zo heeft Andalusië in 2020 de drijfjacht met de podenco’s bij wet als cultureel erfgoed beschouwd, wat de jacht onaantastbaar maakt. Dit maakt pijnlijk duidelijk dat hulp van de EU noodzakelijk is om verandering in Spanje teweeg te brengen.

Met genoemde stellingname verschaft het Europees Parlement belangrijke duidelijkheid in de patstelling die is ontstaan omtrent artikel 13, namelijk dat dierenmishandeling nooit onder Europese wetgeving en bescherming kan vallen. Daarnaast ondernemen zij concrete stappen door in de stoel te gaan zitten als adviseur om Spanje te herinneren aan de Europese Normen. Kotte:

“De proactieve houding van het Europees Parlement kan onthaald worden als een overwinning van vele rescues en organisaties die zich jaar op jaar sterk maken voor verbetering van het leven van de jachthond in Spanje.”

Persbericht Intergroup on the Welfare & Conservation of Animals