Nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de Europese ecosystemen herstellen. Naast andere plannen om de kwaliteit van het land, rivieren en de zee te verbeteren, moet het gebruik van pesticiden worden gehalveerd tegen 2030.

pesticiden
EU wil gebruik pesticiden halveren om natuur te herstellen | Foto: Pixabay

Voor het eerst in 30 jaar is er wetgeving ingediend om het catastrofale verlies aan biodiversiteit in de EU aan te pakken. De doelstellingen zijn juridisch bindend. Naast het herstel van wilde dierenpopulaties en de kwaliteit van rivieren en de zee, wordt er hard opgetreden tegen bestrijdingsmiddelen. Het gebruik daarvan moet tegen 2030 gehalveerd zijn. Ook moet tenminste 20 procent van het land en ze zee hersteld zijn en in 2050 honderd procent. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de commissie, zei dat de wetten een stap voorwaarts zijn in het aanpakken van de “dreigende ecocide”.

Lidstaten zullen herstelplannen moeten maken om de commissie te laten zien hoe ze de gestelde doelen willen bereiken. Als ze dit niet doen, volgen er juridische stappen. Sommige landen zullen meer actie moeten ondernemen om de doelen te bereiken, zoals België, Denemarken en Zweden. De ecosystemen in deze landen hebben namelijk de slechtste gezondheid, terwijl de ecosystemen in bijvoorbeeld Roemenië, Estland en Griekenland in een relatief betere staat verkeren. Er komt zo’n 100 miljard euro beschikbaar om het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen te bevorderen.

Laatste redmiddel

Naast een halvering van het gebruik van schadelijke pesticiden, zullen de chemicaliën volledig verboden worden op gevoelige plaatsen zoals openbare parken en beschermde gebieden. De doelstelling voor 2030 geeft boeren de tijd om natuurvriendelijkere alternatieven te vinden. Stella Kyriakides, commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, zei:

“We moeten het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen om onze bodem, lucht, voedsel en uiteindelijk de gezondheid van onze burgers te beschermen. Dit gaat niet over het verbieden van pesticiden. Dit gaat over een laatste redmiddel.”

Onderhandelingen

De voorstellen kunnen over ongeveer een jaar daadwerkelijk een wet worden. En dat maakt het de eerste biodiversiteitswetgeving sinds de publicatie van de habitatrichtlijn in 1992. Het zal hierdoor een cruciaal onderdeel van de biodiversiteitsstrategie van de EU vormen. De wetgeving zal worden besproken in het Europees Parlement en door de milieuraad. Daar wordt onderhandeld over compromissen en uiteindelijk stemmen het parlement en de raad over de wetgeving. “Het is een enorme mijlpaal. Het heeft echt de potentie om onze relatie met de natuur te veranderen”, zegt Ariel Brunner van BirdLife Europe. “Maar we zullen de tekst met een fijne kam moeten doornemen, omdat er op het laatste moment verschillende mazen in de wet zijn geslopen”, zei hij. Binnen de commissie bestond grote onenigheid over de details van het stuk en liep het hele proces vertraging op door bezwaren van de landbouw- en bosbouwlobby.

Nairobi

De aankondiging voor de nieuwe wetgeving komt vlak voor de VN-onderhandelingen over biodiversiteit in Nairobi beginnen ter voorbereiding van het definitieve akkoord wat in december in Montreal wordt bereikt. Regeringen onderhandelen momenteel over een wereldwijd hersteldoel en Brunner zei dat deze wetten de EU veel geloofwaardiger zullen maken in de onderhandelingen:

“Dit zou de EU in zekere zin legitiem positioneren als een voorloper op het gebied van biodiversiteit.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma