Er zijn steeds minder schildpadnesten op Aruba. Het aantal schildpadden dat op het strand van Aruba eieren legt, neemt elk jaar met 5 procent af. Dat heeft minister van Natuur Ursell Arends bekendgemaakt, na aanleiding van onderzoek door een lokale natuurorganisatie.

Minder schildpadnesten op de stranden van Aruba
Groene zeeschildpad komt aan land om eieren te leggen | Foto: publiek domein

Stichting TurtugAruba onderzoekt jaarlijks het aantal schildpadnesten op de stranden van Aruba. In 2009 werden er nog 154 nesten geteld, maar de afgelopen jaren is dat teruggelopen naar enkele tientallen. Deze afname is zeer verontrustend.

Gedragsveranderingen vereist

Voor het redden van de schildpadden zijn serieuze gedragsveranderingen nodig. Van het grootste belang is dat meer schildpadden de kust weer veilig kunnen bereiken. Volgens de minister moeten er onder andere minder strandfeesten en frequentere opruimacties van het strand plaatsvinden. Bovendien moeten felle lichten aan de kust worden vermeden, inclusief zaklampen, flitsfoto’s en videoapparatuur. Schildpadden zijn namelijk erg schuw en zullen er al snel voor kiezen om weg te gaan in plaats van te nestelen.

Minder schildpadnesten op de stranden van Aruba
Jonge groene zeeschildpad (Chelonia mydas) | Foto: Andries Oudshoorn/Wikipedia

Volgens de natuurorganisatie is het bovendien van belang om niet langer met auto’s over het strand te rijden, aangezien het zand hierdoor compacter wordt. Dit maakt het moeilijker voor schildpadden om zich uit of in het zand te graven. Ook obstakels zoals strandmeubilair of recreatiemateriaal kunnen nestelende vrouwtjes ertoe brengen hun nestpoging af te breken.

Minder schildpadnesten op de stranden van Aruba
Karetschildpad | Foto: publiek domein

De hoop is dat deze gedragsveranderingen voldoende zijn om de verschillende schildpadsoorten te redden die regelmatig op de stranden van Aruba worden gespot. Op dit moment leven er wereldwijd nog 7 soorten zeeschildpadden, waarvan 4 in de wateren rondom Aruba. Dit zijn de dikkopschildpad, groene zeeschildpad, karetschildpad en de lederschildpad. De lederschildpad komt het vaakst aan land op Aruba om eieren te leggen. Het broedseizoen van schildpadden op Aruba is tussen maart en augustus.

Minder schildpadnesten op de stranden van Aruba
Lederschildpad | Foto: publiek domein

Bescherming schildpadnesten

Omdat de schildpadeieren op het strand erg kwetsbaar zijn, is het van belang dat de nesten goed worden gemonitord. TurugAruba zet zich hiervoor in, onder andere door aan de hand van sporen analyse de nesten te localiseren en vervolgens breed te omheinen met hekken. Zodra dit is gebeurt is het nog ongeveer 60 tot 70 dagen wachten totdat de schildpadeieren uit komen. Omdat men weet wanneer de schildpad aan land is gekomen kan goed worden ingeschat wanneer de schildpadeieren ongeveer uitkomen. Zodra er activiteit plaatsvindt in het schildpadnest wordt de organisatie opgebeld. Vervolgens reizen de medewerkers naar het strand af om de geboorte van de schildpadden op Aruba in goede banen te leiden. De geboorte duurt ongeveer een kwartier tot een uur.

Minder schildpadnesten op de stranden van Aruba
Foto: publiek domein

Ook op andere eilanden worden zeeschildpaddeneieren gemonitord en beschermd. Zoals op Bonaire, waar Karen Soeters van House of Animals een bezoek bracht aan de vrijwilligers van Sea Turtle Conservation Bonaire:
.

ABC-eilanden

Aruba behoort tot de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao) van de Kleine Antillen en is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bedreigde inheemse flora en fauna alsook het witte strandzand zijn wettelijke beschermd op grond van het CITES-verdrag. Sinds 1987 geldt er een streng verbod op de vangst of handel van schildpadden en hun eieren.

Bronnen:

#GNvdD: 3 keer zoveel schildpadnesten als normaal in Thailand

Schildpadden Florida profiteren ook van corona

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee