De Europese Commissie besloot vandaag om 87 zeegebieden te sluiten om 16.000 vierkante kilometers aan diepe zeebodem te beschermen tegen sleepnetten. Dit gebeurt nadat wetenschappers een noodkreet deden omwille de bescherming van de mariene biodiversiteit in Europese wateren. Zij adviseren dringend een no-take beleid voor de industriële visserij in te voeren. Maar 1 procent van de beschermde zeegebieden blijkt daadwerkelijk beschermd te zijn. 

visserij
EU nalatig in bescherming zeeleven tegen industriële visserij | Foto: Pixabay

Uit een recente analyse blijkt dat de EU groots heeft gefaald het mariene leven te beschermen tegen high-impact activiteiten. Twee jaar geleden bracht de Europese Rekenkamer een rapport uit, waarin stond dat 99 procent van de Europese wateren onbeschermd waren tegen high-impact activiteiten. De analyse is uitgevoerd door in totaal 200 wetenschappers en natuurbeschermers naar aanleiding van deze bevindingen. In 2017 was slechts 10,8 procent van de oppervlaktewateren als beschermd gebied bestempeld.

Momenteel is dat in theorie 59 procent van de totale Europese wateren. In de zogenaamde beschermde zeegebieden, blijkt er echter minder bescherming te zijn dan buiten deze wateren. Louter 1 procent blijkt feitelijk beschermd te zijn tegen industriële visserij. De EU heeft dus sterk gefaald het verlies van de mariene biodiversiteit in Europa te remmen. Daarnaast is er ook niet genoeg gedaan om de visserij terug te brengen op een duurzaam niveau.

Onderzoek

In het team van onderzoekers zien we bekende namen. Zoals Alexandra Cousteau, voorzitter van de stichting Oceans 50, tevens kleindochter van de wereldberoemde oceanograaf Jacques Cousteau. En Enric Sala, leidinggevende van het Pristine Seas Project van National Geographic. Een week voordat verschillende landen bijeenkomen in Brussel naar aanleiding van de COP15-biodiversiteitsbijeenkomst die in december zal plaatsvinden in Canada, heeft het team een verklaring gepubliceerd. Hierin staat dat de sleepnettenvisserij de meest schadelijke en brandstofintensieve visserijpraktijk is. Deze vorm van visserij veroorzaakt een vernietiging van zeer grote omvang van het zeeleven. Daarbij komt nog dat het de koolstofkringloop verstoort. In de verklaring wordt aangedrongen bij de EU-leden de lat hoger te leggen omtrent oceaanbehoud.

Verklaring van wetenschappers en milieubeschermers:

“Vanaf vandaag wordt bodemsleepnettenvisserij uitgevoerd in 59 procent van de zogenaamde MPA´s (Marine Protected Areas) van de EU, waardoor kwetsbare soorten binnen hun grenzen ironisch genoeg nog sneller worden uitgeroeid dan in nabijgelegen onbeschermde gebieden. Zoals het er nu voor staat, bieden de MPA’s van de EU geen voordelen voor het behoud.”

Visserij

Visvangst op grote schaal tast de vispopulaties aan en brengt een onbalans in de ecosystemen van de Europese wateren. De industriële visserij maakt gebruik van immense sleepnetten die over de zeebodem schuren. Niet alleen brengt deze methode een gigantische visvangst op, maar daarnaast komen er ook veel andere diersoorten in de netten terecht. Deze bijvangst bestaat veelal uit zeesterren, krabben, platvissen, knorhanen, pietermannen en soms ook zeepaardjes en zandhaaien. Vaak wordt de bijvangst dood geloosd in zee.

Een onderzoek in 2018 toonde aan dat in de zogenaamde beschermde gebieden de sleepnettenvisserij groter was dan in de omringende onbeschermde gebieden, en de vispopulaties sterker waren gedaald. Binnen de beschermde gebieden bleek de biodiversiteit er dus slechter aan toe te zijn dan daarbuiten.

Ook is de impact van deze praktijken op het klimaat catastrofaal. Koolstof dat opgeslagen ligt in de zeebodem, komt door het gesleep over de bodem vrij. Dit proces versnelt klimaatverandering. Vorig jaar bleek uit een onderzoek van Enric Sala dat de visserij met sleepnetten voor evenveel CO2-uitstoot had gezorgd, als de gehele luchtvaartindustrie.

Kortom, het is dringend dat de EU zich inzet om onze wateren en de mariene biodiversiteit beter te beschermen. Volgens de wetenschappers is een overgang naar een lage impact visserij noodzakelijk voor de aanpak van het Europese mariene biodiversiteitsbehoud. Evenals de bescherming van 30 procent van de Europese wateren inclusief 10 procent no-take gebieden tegen het jaar 2030. Op deze manier kunnen zwakker populaties zich mogelijk herstellen. Het is maar te hopen dat het besluit van de Europese Commissie om 87 gebieden te sluiten, de diepe zeebodem in beschermde zeegebieden daadwerkelijk zal beschermen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools