Afgelopen vrijdag heeft de het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) bekendgemaakt dat de populatie-omvang van bedreigde diersoorten in Nederland dramatisch is afgenomen. In de monitor Infrastructuur en Ruimte staat dat het tussen 1997 en 2010 zelfs om een percentage van 60 % gaat.

Wild Zwijn
Foto: WikiMedia Commons

De doelstelling om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan is overduidelijk niet gehaald. Belangrijkste problemen zijn vermesting, verdroging, versnippering en een terkort aan geschikt leegebied.

De resultaten zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Maandag zal  het PBL de jaarlijkse Natuur-en Milieubalans presenteren.

Bron: Boerderij ©PiepVandaag.nl