In de zomer gaan de hommel en de honingbij op zoek naar bloemen en planten. Een grote diversiteit aan bloemen is erg belangrijk voor deze bijen. Maar waarom is dat? Onderzoekers aan de Universiteit van Sussex hebben in het Verenigd Koninkrijk hier antwoord op gevonden.

bijen
Diversiteit bloemen belangrijk voor bescherming bijen | Foto: publiek domein

De Universiteit van Sussex heeft onderzoek gedaan naar de invloed van klimaatverandering op het gedrag van meer dan duizend bijen. Zij hebben daarvoor 22 bloemsoorten in Zuid-Engeland onderzocht en kwamen erachter  dat “energie-efficiëntie” een grote rol speelt in het gedrag van de hommel en de honingbij.

Energie-efficiëntie van de bij

De energie-efficiëntie van een bij wordt bepaald door de verhouding tussen twee verschillende factoren. De eerste factor is het lichaamsgewicht van de bij dat bepaalt hoeveel energie verbruikt wordt door het vliegen en lopen tussen de bloemen. Een bij die twee keer zwaarder is dan een andere bij, verbruikt ook twee keer zoveel energie. De tweede factor is de snelheid waarmee de bij de bloemen bezoekt en de hoeveelheid bezochte bloemen. Hierdoor wordt bepaald hoeveel nectar, en dus energie, de bij verzamelt. Deze twee factoren samen bepalen de energie-efficiëntie van een bij.

Verschillende bloemsoorten

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is de relatie tussen energie-efficiëntie van de bijen en de soorten bloemen waarvan ze eten. Terwijl de bijen tussen de verschillende bloemen heen en weer vliegen, zien we op de ene bloemsoort vaker een hommel en op de andere bloemsoort vaker een honingbij. Alle bloemen hebben een verschillende bouw en vorm, wat invloed heeft op hoe energie-efficiënt de bijen zijn. Zo zijn kleine bloemen beter voor de behendige honingbij en zijn de grotere bloemen beter voor een hommel, die op bijvoorbeeld lavendel drie keer zo snel is in het bestuiven als een honingbij. De hommel is dan weliswaar sneller in het bezoeken van de bloem en verzamelt dus ook meer nectar (energie), maar is ook groter en verbruikt daardoor weer meer energie voor het vliegen en lopen tussen de bloemen.

Concurrerende bijen

De onderzoekers van de Universiteit van Sussex geven aan dat de hommels op sommige bloemen dus een voordeel hebben op de honingbij en daar dus ook vaker te vinden zijn, terwijl dit voor de honingbij het geval is bij andere bloemen. Je kunt dus zeggen dat deze twee bijensoorten eigenlijk geen directe concurrenten zijn van elkaar en dat klopt, deze bijen kunnen goed naast elkaar overleven. Het is daarvoor wel heel belangrijk dat de grote diversiteit aan bloemen blijft bestaan. De bloemendiversiteit moet dus zeker een aandachtspunt zijn als het gaat om de instandhouding van bijen. Deze instandhouding is van groot belang voor ons allemaal, omdat bijen een cruciale rol spelen in de bestuiving van bloemen en planten. Dit is belangrijk voor de voedselvoorziening van mensen en dieren, want maar liefst driekwart van alle voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving. Ditzelfde geldt voor wilde bloemen en planten. Zonder de bij zou ons landschap er dus heel anders uit zien.

Bronnen:

Brussel faalt in bescherming van bijen

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop