Nadat wetenschappers hadden vastgesteld dat het coronavirus waarschijnlijk via een wild dier op een mens oversprong, volgde een reeks verklaringen van landen in Azië die beloofden de handel in wilde dieren te verbieden. Nu zijn er berichten die erop wijzen dat autoriteiten, althans in Vietnam, het verbod ook daadwerkelijk doorzetten.

illegale handel
Schubdier, of pangolin | Foto: USFWS Headquarters/flickr

Van de wilde dieren die in de eerste helft van dit jaar in Vietnam in beslag werden genomen, leidde 97 procent van de zaken tot arrestaties. Dit meldde Education for Nature Vietnam (ENV) een Vietnamese milieuorganisatie. Van 2015 tot 2019 lag dit percentage redelijk constant op ongeveer 87 procent.

Illegale handel serieuzer genomen

Wetenschappers denken dat de pandemie mogelijkerwijs is begonnen na menselijk contact met een geïnfecteerde vleermuis of schubdier (pangolin), op een levende dierenmarkt in China. De vraag naar wilde dieren en dierlijke producten in China is groot, ook in Vietnam en andere landen in Zuidoost-Azië, waardoor een constante stroom bestaat van (producten van) bedreigde diersoorten uit Azië, Afrika en elders in de wereld. Vietnam vormt daarbij een belangrijke doorvoer- en aanvoerroute, net als de haven van Singapore.

illegale handel
Gibbon | Foto: publiek domein

In de afgelopen jaren hebben politie en douane in Vietnam schubdieren in beslag genomen, evenals bedreigde schildpadden, gibbons en langoeren.

illegale handel
Schubben van de pangolin (Kameroen, 2017) | Foto: Kenneth Cameron – USFWS/Wikipedia

Bui Thi Ha, vice-directeur van Education for Nature Vietnam is tevreden over de mogelijkheden die nieuwe wetgeving biedt. Het wetboek van strafrecht werd in 2018 herzien om wildlife crime beter te kunnen bestrijden:

“Sinds de nieuwe wet van kracht is, en vooral in 2020, blijkt uit bewijs dat misdrijven binnen de handel in wilde dieren en planten in Vietnam serieuzer worden genomen.”

Harde aanpak criminelen

In Vietnam gaan, naast de toename van het aantal arrestaties, meer criminelen de gevangenis in. Van de illegale handelszaken die voor de rechter kwamen, resulteerde 68 procent dit jaar in een gevangenisstraf, aldus ENV. Dat staat in contrast met de periode 2015 tot 2019, toen het percentage niet boven de 49 procent uitkwam. Na analyse van 552 zaken in de afgelopen vijf jaar concludeert ENV:

“Dit suggereert dat de rechtbanken in 2020 veel assertiever waren om wildlife criminaliteit tegen te gaan dan in voorgaande jaren.”

De analyse adviseert dat als Vietnam de illegale handel volledig wil beëindigen de aandacht zich moet richten op de leiders van de illegale handelsorganisaties, evenals op de ambtenaren die hen steunen. Vietnam dient die handhaving te richten op havens en luchthavens, evenals op het witwassen van geld, aldus ENV.

illegale handel
De helmneushoornvogel wordt ernstig bedreigd door de grote vraag vanuit China | Foto: Doug Janson/Wikimedia

Brede inzet

Premier Nguyen Xuan Phuc van Vietnam publiceerde in juli een richtlijn die de import en verkoop van producten van wilde dieren verbiedt. De opdracht van de premier wijst elk overheidskantoor een taak toe, van het ministerie van Defensie dat de grensbewaking verhoogt, tot het ministerie van Volksgezondheid dat controleert of apotheken geen drugs verkopen met illegale dierlijke ingrediënten. Bedreigde diersoorten worden massaal gestroopt, omdat nog steeds wordt gedacht dat hun botten, schubben of hoorn geneeskrachtige eigenschappen hebben.

illegale handel
De hoorn van een neushoorn heeft geen geneeskrachtige werking | Foto: publiek domein

De officier van justitie in Vietnam zei in een verklaring de richtlijn van de premier te handhaven, door het onderzoek naar grensoverschrijdende criminelen op te voeren en:

“…zware straffen op te leggen aan meesterbreinen en leiders die misbruik maken van posities en bevoegdheden om misdaden te plegen.”

Velen zijn het erover eens dat bestrijding van de handel in wilde dieren en planten urgenter is geworden, om een mogelijke nieuwe bron van ziekten en schade aan dieren in het wild te stoppen. Facebook reageerde hierop door honderden berichten te verwijderen waarin illegale dieren en dierproducten in Zuidoost-Azië werden aangeboden.

Bron:

©AnimalsToday.nl Roy Geers