In 2017 werd de classificatie van de zeekoe als bedreigde diersoort aangepast naar het iets minder urgente ‘kwetsbare soort‘. Een menselijke keuze met grote gevolgen. Pleitbezorgers eisen herclassificatie om de toekomst van het zeezoogdier te redden.

Zeekoe in Florida | Foto: Albert Kok/Wikimedia

De dood van bijna 2.000 zeekoeien in de kust- en binnenwateren van Florida (VS) de afgelopen twee jaar heeft de urgentie van dringende herclassificatie aangetoond. Een alliantie van milieugroeperingen eist dat het dier weer officieel als bedreigd wordt erkend. In 2017 werd de classificatie teruggedraaid van bedreigde diersoort naar kwetsbaar. De pleitbezorgers, geleid door het non-profit Center for Biological Diversity, zeggen dat de Amerikaanse Fish and Wildlife Service (FWS) in 2017 een fout heeft gemaakt door de status van de grote zeezoogdieren voortijdig te verlagen.

zeekoe
Foto: sunumet/flickr

Fouten terugdraaien van levensbelang

De statusverandering zorgde ervoor dat cruciale federale bescherming ontbrak. Dit leidde tot een bijna oncontroleerbare achteruitgang van het aantal zeekoeien, na een eerdere heropleving. Volgens de Florida Fish and Wildelife Conservation Commission zijn er in 2021 zeker 1015 zeekoeien overleden, grotendeels als gevolg van uithongering. Vervuiling en het verlies van leefgebied zorgen ervoor dat het voedsel waarvan de dieren afhankelijk zijn verloren is gegaan.
.

Voedsel zeekoeien Florida verdwijnt door vervuiling

.
Het afgelopen jaar zijn er nog eens 745 dode zeekoeien geregistreerd. De cijfers tonen aan dat de afgelopen twee jaar maar liefst 19 procent van de Atlantische bevolking en 13 procent van alle zeekoeien in Florida overleden is. Ragan Whitlock, een in Florida gevestigde advocaat van het Center for Biological Diversity:

“Nu er steeds meer zeekoeien in Florida sterven, is het pijnlijk duidelijk dat het federale besluit van 2017 om de soort de herclassificatie op de lijst wetenschappelijk ongegrond was. De Fish and Wildlife Service heeft nu de kans om zijn fout recht te zetten en deze in gevaar zijnde dieren te beschermen.”

Verzoekschrift

De pleitbezorgers, bestaande uit de dierenwet- en beleidskliniek van Harvard Law School, de Save the Manatee Club en Miami Waterkeeper, hebben een verzoekschrift ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken:

“Sinds de herclassificatie is de zeekoe meer in gevaar gekomen en zal hij nadelige gevolgen blijven ondervinden van toenemende natuurlijke en door de mens veroorzaakte bedreigingen Een groeiende menselijke bevolking en toegenomen commerciële ontwikkeling zullen deze bestaande bedreigingen alleen maar verergeren, en de aanhoudende effecten van klimaatverandering zullen de schade aan de habitat van de zeekoeien vergroten.”

FWS heeft 90 dagen om te bepalen of het herstel van de zeekoe naar de bedreigde status gerechtvaardigd en vooral noodzakelijk is. Als dat het geval is heeft men nog eens 9 maanden de tijd voor nader onderzoek.

Guadeloupe
Foto: Mark Dumont/flickr

Watervervuiling als boosdoener

Milieuactivisten geven de schuld aan vervuiling door afvalwaterzuiveringsinstallaties, lekkende septische systemen, het afsterven van zeegras en de afvoer van kunstmest, waardoor waterwegen waar zeekoeien ooit overvloedig aanwezig waren giftig zijn geworden. Bijzonder getroffen is Indian River Lagoon, waar volgens de pleitbezorgers meer dan de helft van de zeekoeien in Florida chronisch wordt blootgesteld aan glyfosaat, een krachtig herbicide dat wordt toegepast op suikerriet en wateronkruid. Rachel Silverstein, uitvoerend directeur van Miami Waterkeeper:

“Met verbazingwekkende verliezen aan zeegras in de staat, moeten we problemen met de waterkwaliteit aanpakken om de zeekoeien een kans te geven om te overleven. “

Het tekort aan voedsel is zo cruciaal dat de autoriteiten een vorig jaar geïntroduceerd voedingsprogramma met sla herlanceren, in gebieden waar zeekoeien samenkomen. Toen het programma in april eindigde was er ruim 91.000 kilo sla gefinancierd met openbare donaties, en uitgedeeld aan de zeekoeien, waarbij betrokkenen zeiden dat het ‘echt goed had gewerkt’.
.

Watervervuiling mogelijk oorzaak grote sterfte lamantijnen

Iconische soorten

Savannah Bergeron, Floridiaan van de achtste generatie en student-advocaat aan de Harvard Animal Law and Policy Clinic, zegt dat herstel van een bedreigde status voor zeekoeien een belangrijke eerste stap zou zijn de bedreigingen het hoofd te bieden:

“De huidige lange termijn bedreigingen waarmee de zeekoe wordt geconfronteerd, zullen jaren of zelfs decennia van gezamenlijke actie vergen om op te lossen. Het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat zeekoeien de bescherming krijgen die ze verdienen onder de Endangered Species Act, vooral omdat ze zo belangrijk zijn voor onze kustecosystemen en een van de iconische soorten van Florida zijn.”

Bron:

#GNvdD: Mercabo Cove veilige thuishaven voor bedreigde soorten

©AnimalsToday.nl Amber IJpelaar