De 19e vergadering van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Soorten– ook bekend als CITES – komt van 14 tot 25 november bijeen in Panama-Stad. Hier zullen afgevaardigden van de 184 lidstaten zich buigen over 52 voorstellen om de bescherming voor 600 soorten in het wild levende dieren en planten te bespreken. De belangrijkste punten die op tafel liggen omvatten het uitbreiden van de bescherming voor nijlpaarden, olifanten, glaskikkers en haaien, en het wijzigen van de jaarlijkse exportquota voor luipaarden.

CITES
CITES-conferentie 2022: Betere bescherming van nijlpaarden, olifanten en haaien | Foto: Pixabay

Deskundigen van Humane Society International zullen de vergadering bijwonen om te lobbyen bij landen om voorstellen te steunen. Dit kan ertoe bijdragen dat soorten niet verder naar de rand van uitsterven worden gedreven. Overmatige exploitatie door de internationale handel in lichaamsdelen en producten zorgt er momenteel voor dat veel dieren met uitsterven worden bedreigd.

De belangrijkste op de agenda staande voorstellen zijn onder meer:

Nijlpaarden

Tien Afrikaanse landen stellen voor om het gewone nijlpaard op te nemen in bijlage I van CITES, waardoor de commerciële handel in nijlpaardonderdelen en -producten in feite verboden wordt. Nijlpaarden worden bedreigd door habitatverlies en de stroperij voor hun vlees. Ook blijven nijlpaarden het doelwit van commerciële handel in ivoor, vachten en trofeeën. Naar verwachting zal de huidige legale en illegale jacht leiden tot een afname van de wilde populatie nijlpaarden. Dit geeft de noodzaak aan om een hoger beschermingsniveau voor deze soort in te stellen. HSI publiceerde eerder dit jaar al een undercoveronderzoek naar de robuuste verkoop van nijlpaardonderdelen in de VS.

Adam Peyman, directeur van wildlife programma’s voor HSI, sprak zich onlangs uit over de kwestie:

“Nijlpaarden zijn een iconische Afrikaanse diersoort, maar de omvang van de internationale handel in hun delen zoals slagtanden, huiden, schedels en trofeeën is schokkend.”

Hij benadrukt dat HSI de betrokken partijen met klem verzoekt om dit voorstel goed te keuren. Volgens hem zorgen we er zo voor dat er aan deze commerciële handel een einde komt. Zo stelt hij dat deze zinloze industrie van de verkoop van dierlijke onderdelen, samen met andere bedreigingen, het nijlpaard naar de rand van uitsterven duwt.

Glaskikkers

Veertien landen in Midden- en Zuid-Amerika stellen voor de familie van de glaskikkers op te nemen in bijlage II van CITES. Twaalf leden van deze soort zijn inmiddels al ernstig bedreigd, maar het is bijna onmogelijk om ze te onderscheiden van andere, minder bedreigde soorten. Dit wijst erop dat alle glaskikkers beschermd moeten worden. Door ze in bijlage II van de CITES-overeenkomst op te nemen, wordt cruciaal toezicht mogelijk en kunnen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de toekomstige handel legaal en duurzaam is.

 

Grettel Delgadillo, adjunct-directeur van HSI Latijns-Amerika, zei over de soort:

“Glaskikkers, met hun doorschijnende huid, zijn een verbazingwekkende familie van soorten. Helaas heeft dat de aandacht getrokken van dierenhandelaren, die zo ver gaan dat ze levende kikkers uit Midden- en Zuid-Amerika smokkelen om ze te verkopen. Daarom is het van cruciaal belang dat de CITES-partijen dit voorstel aannemen om de illegale handel in deze schitterende kikkers een halt toe te roepen. Allen zo kan er toezicht komen op de legale handel om de overexploitatie ervan door de huisdierenindustrie te voorkomen.”

Haaien

Er liggen momenteel drie voorstellen om haaienfamilies en verwante soorten op te nemen in bijlage II. De voorstellen betreffen het opnemen van requiemhaaien, hamerhaaien en gitaarvissen, die allen verwant zijn aan haaien. Al deze soorten hebben een lage voortplantingscapaciteit en verscheidene soorten van elke soortgroep zijn daarnaast ook nog eens ernstig bedreigd. De handel in haaienvinnen is de voornaamste reden waarom deze families bedreigd zijn. Aangezien deze vinnen praktisch niet te onderscheiden zijn van die van andere haaiensoorten, wordt er gelobbyd om deze families in bijlage II op te nemen. Zo kan de internationale handel in haaienvinnen worden gecontroleerd en ontstaat er een duurzame en legale handel.

Volgens Rebecca Regnery, senior directeur van natuurbehoud bij HSI verklaarde dat verschillende in het wild levende soorten haaien en gitaarvissen al met 70 tot 90 procent is afgenomen.

“Het is gewetenloos dat de handel in vinnen van deze bedreigde haaiensoorten niet wordt gecontroleerd om zo de duurzaamheid ervan te garanderen.”

Zij benadrukt dat er elk jaar meer dan 100 miljoen haaien worden gedood voor hun vinnen. HSI dringt er daarop bij de CITES-partijen op aan om requiemhaaien, hamerhaaien en gitaarvissen op bijlage II te plaatsen voordat het te laat is.

Luipaarden

Hoewel het luipaard met uitsterven bedreigd is, zijn trofeejachten nog steeds toegestaan. Trofeejachten vormen een van de grootste bedreigingen voor het voorbestaan van het luipaard, maar toch hebben de partijen bij CITES voor 12 landen uitvoerquota’s vastgesteld. Het wordt toegestaan om zo een jaarlijkse uitvoer te hebben van maximaal 2648 luipaard-trofeeën. Deze controversiële exportquota is echter niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens. Het is namelijk aangetoond dat de trofeeënjacht een afname van luipaardpopulaties veroorzaakt.

Luipaard
Foto: Pixabay

Twee landen met zulke quota, Kenia en Malawi, verzoeken om afschaffing van hun quota, terwijl Ethiopië wenst dat haar jaarlijkse quota worden verlaagd van 500 naar 20 luipaarden. Daarmee blijven echter de luipaarden in de overige negen landen in het vizier, waaronder twee landen (Tanzania en Zimbabwe) met een schandalig jaarlijks exportquotum van elk 500 luipaarden.

Neushoorns en Afrikaanse olifanten

HSI roept landen op zich te verzetten tegen een gevaarlijk voorstel dat de CITES-bescherming voor zuidelijke witte neushoorns in Namibië, die ernstig worden bedreigd door stroperij voor hun hoorns, zou verminderen. Als het voorstel wordt aangenomen in Panama, wordt de controle op de internationale handel in jachttrofeeën van deze soort versoepeld.

Daarnaast steunt HSI een voorstel om de CITES-bescherming van Afrikaanse olifanten in Botswana, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika uit te breiden, waardoor de internationale handel in jachttrofeeën beter wordt gereguleerd. Gezien de ernstige gevolgen van de trofeeënjacht voor het voortbestaan van deze soorten, is het absoluut noodzakelijk dat de lidstaten de wereldwijde handel ervan beperken.

Sarah Veatch, directeur wildlife beleid voor HSI, zei hierover:

“CITES is de internationale toezichthouder voor de handel tussen lidstaten met betrekking tot jachttrofeeën van luipaarden, olifanten, neushoorns, leeuwen. Omdat deze trofeeën zeer gewild zijn, is het absoluut noodzakelijk dat de leden hier een voorzichtige aanpak hanteren. Quota’s die gebaseerd zijn op achterhaalde en onbetrouwbare gegevens, zijn onaanvaardbaar en moeten ongeldig worden verklaard.”

Zij benadrukt dat de aanwezige partijen de kans hebben om deze soorten de nodige bescherming te bieden. Het HSI benadrukt om voorzichtig te handelen voordat ze een punt bereiken waarop geen terugkeer mogelijk is.

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer