In de VS en Europa oefenen invloedrijke brancheorganisaties die enkele vooraanstaande bedrijven in de landbouw, visserij, bosbouw, papier, mijnbouw, olie en gas vertegenwoordigen, druk uit om belangrijke biodiversiteitsbeleidsmaatregelen te blokkeren. Tot deze bevindingen kwam klimaat-denktank InfluenceMap.

Brancheorganisaties
Brancheorganisaties lobbyen tegen natuurvriendelijke wetten | Foto: publiek domein

InflueceMap heeft een onderzoek uitgevoerd in verschillende sectoren naar de impact van bedrijven op biodiversiteitsverlies. Hierin heeft het zich gericht op onder andere openbare uitspraken, rapporten en persberichten van twaalf brancheverenigingen in Europa en de Verenigde Staten, die de grootste impact hebben op biodiversiteitsverlies. Daartussen zitten de Europese boerenbelangengroep Copa-Cogeca, BusinessEurope, de Amerikaanse Kamer van Koophandel en het American Petroleum Institute (API).

Bedrijven

Enkele bedrijven die door deze groepen worden vertegenwoordigd zijn Amazon, Microsoft, Apple, Samsung, Toyota, ExxonMobile en JP Morgan Chase. Echter is niet onderzocht of de individuele bedrijven in overeenstemming waren met de standpunten van de belangengroepen. De resultaten van het onderzoek zijn recent gepubliceerd in een rapport ter voorbereiding op de COP-15 conferentie. De conferentie over biodiversiteit zal in december in Montreal plaatsvinden om nieuwe VN-doelen voor de komende 10 jaar vast te leggen.

Woordvoerder Copa-Cogeca:

“We hebben ons nooit verzet tegen de achterliggende doelstelling van meer duurzaamheid. Samen met onze leden werken we hard aan de beste manieren om verhoogde duurzaamheid en voedselproductie met elkaar te verzoenen. Wij geloven dat dit de sleutel is.”

Stagneren milieubeleid

Tijdens het onderzoek van InfluenceMap bleek dat maar liefst 89 procent van de betrokkenheid bij de vooraanstaande industriegroepen gericht is op het vertragen, versoepelen en blokkeren van de voortgang van milieumaatregelen die zijn ontworpen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Slechts 5 procent van de steun was positief en 6procent gemengd of neutraal.

Zo gaf de Europese boerenbelangerngroep Copa-Cogeca weerstand tegen de vermindering van het gebruik van de zeer giftige pesticiden in de biodiversiteits- en Farm to Fork-strategieën in de EU. Evenals tegen bepaalde neonicotinoïde pesticiden. En de president van BusinessEurope uitte in 2021 zijn oppositie tegen de richtlijnen voor singleplastics in een open brief.

Ook de Amerikaanse Kamer van Koophandel heeft gelobbyd tegen de regulatie van pesticiden; tegen de zogenaamde forever chemicals: de grotendeels giftige poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).

Oorlog Oekraïne

De lobbyisten gebruiken de huidige oorlog in Europa als een excuus om de strenge milieumaatregelen te versoepelen of terug te draaien. Echter blijkt dat deze groepen voorheen al in actie waren gekomen tegen het actuele milieubeleid.

Zo strijdt het American Petroleum Institute (API) al sinds 2017 tegen de restricties op olie en gasproductie op staatsgronden. En in 2022 werd het verzoek opnieuw ingediend door middel van een brief aan president Joe Biden, maar deze keer met het benadrukken van de zorgen om energiezekerheid verwijzend naar de oorlog in Oekraïne. Eerder, tijdens het presidentschap van Trump, resulteerden de inspanningen van dit instituut al in het versoepelen van de Endangered Animals Act in de VS en van de EU Vogel en Habitatrichtlijnen.

Bijen en ijsberen

Brancheorganisaties die de maatregelen ter wille van het behoud van biodiversiteit blokkeren, hebben een negatieve impact op verschillende diersoorten. Uit het onderzoek van InfluenceMap blijkt dat het API met name lobbyt tegen de wettelijke bescherming van specifieke soorten, zoals bijen, zeehonden en ijsberen. Een zeer trieste realiteit.

Rebecca Vaughan, InfluenceMap:

“Dit onderzoek werpt nieuw licht op een gebied van lobbyen dat grotendeels onder de radar is gebleven en zou moeten dienen als een wake-up call voor beleidsmakers in de aanloop naar de aanstaande biodiversiteitsconferentie van de VN.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools