Voor het eerst in de Canadese geschiedenis is een wet die undercoverwerk in de bio-industrie verbiedt, ongrondwettig verklaard. De overwinning is een positief voorteken voor de strijd tegen soortgelijke, problematische wetten in andere Canadese provincies.

undercoverwerk
Canada: Verbod op undercoverwerk in bio-industrie opgeheven | Foto: publiek domein

Op 3 april 2024 behaalde de Canadese non-profitorganisatie Animal Justice een grootse overwinning bij de rechter in Ontario. Animal Justice is een organisatie die op juridische wijze voor dieren in Canada opkomt. Bill 156, ook wel bekend als de Security from Trespass and Protecting Food Safety Act werd in 2020 in Ontario aangenomen. De omstreden wet had tot doel om het voor undercoveronderzoekers moeilijk te maken om de akelige omstandigheden van dieren in de bio-industrie te documenteren en bloot te leggen. Bovendien beperkte de wet vreedzame protesten, waarbij dierenactivisten samenkomen bij transportwagens en de dieren fotograferen die op weg zijn naar slachthuizen.

Undercoverwerk

De boetes voor het overtreden van deze ag-gag wet waren fors. Als een klokkenluider onder valse voorwendselen een baan probeerde te krijgen bij een boerderij of slachthuis, maar later gelieerd kon worden aan een dierenrechtenorganisatie, kon deze een zware boete verwachten. Ook activisten die zich ophielden rond transportwagens liepen het risico op een boete tot maar liefst 15.000 dollar voor een eerste overtreding en tot 25.000 dollar voor elke volgende overtreding.

9.000 liter melk
Canada: Verbod op undercoverwerk in bio-industrie opgeheven | Foto: publiek domein

Aan de totstandkoming van deze wet ging een intensief lobbytraject van veehouders vooraf. Veehouders wilden met deze wet hun winsten beschermen door schokkende dierenmishandeling voor het Canadese publiek verborgen te houden. Het is te begrijpen waarom de veehouders liever niet wilden dat undercoverbeelden getoond werden aan het publiek: talrijke onthullingen in de afgelopen jaren brachten een schokkend patroon van misbruik en wreedheid aan het licht – waaronder dieren die lijden onder erbarmelijke omstandigheden, pijnlijke verminkingen ondergaan of geschopt, geslagen en gedood worden.

Niet transparant

Door de wet werden Canadese burgers dus in het ongewisse gelaten over de manier waarop dieren die worden gefokt voor vlees, eieren, zuivel en bont nu écht worden behandeld. Met deze ontransparante houding van veehouders – en ook de Canadese overheid – worden de wensen van deze burgers genegeerd. Aangetoond is dat de zorgen over de behandeling van dieren die worden gefokt en geslacht voor hun voedsel, toenemen onder Canadezen.

Animal Justice besloot in 2023 om de legitimiteit van deze wet aan te vechten. Het startte een rechtsprocedure tegen de provincie Ontario. De organisatie baseerde haar claim op het feit dat de wet in strijd is met het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden. Dit garandeert het recht op vrije meningsuiting. Rechter Markus Koehnen sloot zich bij dit standpunt aan en zette daarmee eerder deze week een streep door een groot gedeelte van de wet.

Medewerkers van Canada’s grootste melkveehouder veroordeeld voor dierenmishandeling

In de uitspraak is te lezen dat wanneer een wet het verbiedt om te liegen, om zo toegang te krijgen tot een bedrijf, dit onconstitutioneel is. Leugens vallen namelijk ook onder de bescherming van het recht op vrije meningsuiting. Omdat de ag-gag wet het undercoverjournalisten verbood om aan het werk te gaan in de bio-industrie, was deze wet dus in strijd met dit vrijheidsrecht. Koehnen handhaafde wél de beperkingen op interactie met dieren in vrachtwagens die op weg zijn naar de slacht.

De organisatie is erg verheugd over de uitkomst van de rechtszaak. Uitvoerend directeur van Animal Justice Camille Labchuk zei het volgende over de uitspraak:

“Deze baanbrekende uitspraak is een beslissende overwinning tegen Ontario’s schandelijke ag-gag wet en stuurt een duidelijke boodschap dat geen enkele industrie is vrijgesteld van onderzoek en verantwoording.”

De hoop is dat dankzij de uitspraak degelijk onderzoek kan worden gedaan over de bio-industrie. Door deze onderzoeken kunnen de burgers van Ontario hopelijk eenvoudiger achterhalen hoe de bio-industrie werkelijk functioneert. Zo kunnen ze diervriendelijkere aankoopkeuzes maken.

Wetgeving

Helaas is Ontario niet de enige Canadese provincie waar een wet is aangenomen tegen undercoverwerk in de bio-industrie. Ook de provincies Alberta en Manitoba kennen sinds enkele jaren ag-gag wetten. Op federaal niveau is onlangs nog gestemd vóór een federale ag-gag wet door het House of Commons.

Deze ontwikkelingen passen bij het beeld van Canada als land: Canada behoort tot de groep landen met zeer slechte dierenbeschermingswetgeving, onder andere met betrekking tot het vervoer van dieren in de landbouwsector. Hopelijk leidt de positieve uitspraak uit Ontario ertoe dat de ag-gag wetten ook in de overige provincies (en in de Verenigde Staten, waar ook vele staten deze wetgeving kennen) in de ban worden gedaan.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius