Namibië en Zimbabwe willen de wereldwijde handel in ivoor weer legaliseren. Ze hebben een voorstel ingediend bij CITES om het verbod op te heffen.

Ivoor
Zuidelijke Afrikaanse landen willen verkoop ivoor weer legaliseren| Foto: Arno Meintjes Wildlife via Compfight cc

Halverwege de jaren ‘80 verloor Afrika bijna de helft van de totale olifantenpopulatie door stropers. Zo’n 600.000 dieren werden in 10 jaar tijd afgeslacht. De wereld reageerde door in 1989 een wereldwijd verbod op de internationale ivoorhandel in te stellen. In vele delen van Afrika herstelden olifantenpopulaties zich.

Heden ten dage zorgen stropers echter weer voor enorme dalingen in het aantal olifanten, door de illegale stroperij en ivoorhandel. Vooral in Azië is een grote vraag naar ivoor. Ivoor wordt gebruikt om onder andere beeldje en chopsticks van te maken.

CITES
27 jaar nadat de Keniaanse president Daniel Arap Moi 13 ton ivoor verbrandde, als start van het wereldwijde verbod op de ivoorhandel, roepen Zimbabwe en Namibië op het verbod in trekken en de verkoop van dit materiaal weer toe te staan. Tijdens de driejaarlijkse bijeenkomst van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in Johannesburg, Zuid Afrika, van 23 september tot 5 oktober, zal er worden gestemd over het voorstel van Zimbabwe en Namibië.

Met name Namibië, Zuid Afrika en Zimbabwe zien geen heil in het verbranden van illegaal verkregen ivoor. Zij wil het liever verkopen. In 2008 kwamen de CITES-partners overeen een eenmalige verkoop uit zuidelijk Afrika aan China en Japan toe te staan, onder voorwaarde dat geen enkel land de komende negen jaar een voorstel tot verkoop van ivoor zou doen. Zimbabwe stelt dat een land niet verboden kan worden te onderhandelen. Namibië is van mening dat CITES zich niet houdt aan een belangrijk element van de overeenkomst uit 2008, namelijk dat CITES-partijen beloofd hebben om een kader voor de verkoop van ivoor in de toekomst vast te stellen, een zogenaamde ivoorhandel-besluitvormingsmechanisme (decision making mechanism, DMM – red.). Namibië, Zimbabwe en Zuid Afrika staan erop dat tijdens de komende sites bijeenkomst zo’n DMM wordt vastgesteld.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor