Adelaars met trekroutes over Oekraïne hebben hun vluchten verlegd, om het luchtruim te vermijden van gebieden die door de oorlog zijn getroffen. Dit hebben onderzoekers ontdekt op basis van GPS-gegevens van bastaardarenden (Clanga clanga). De arenden, ook adelaars genoemd, maken grote omwegen sinds de invasie is begonnen. Ook het aantal tussenstops voor rust en voedsel zijn afgenomen, of ze worden helemaal vermeden.

Adelaars vermijden het luchtruim van Oekraïne
Bastaardarend (Clanga clanga of Aquila clanga) | Foto: Koshy Koshy via Wikipedia CC BY 2.0

Volgens co-auteur van het onderzoek.Charlie Russell van de Universiteit van East Anglia, duurt het voor de kwetsbare roofvogels langer om hun broedgebieden te bereiken. De trek kost de vogels ook meer energie:

“Het is net alsof je een marathon zou lopen, maar je hebt geen waterpauzes. En aan het eind vraagt iemand je om zeven of acht kilometer extra te rennen.”

De onderzoekers waarschuwen dat de situatie de voortplanting zou kunnen vertragen, omdat de adelaars mogelijk langer nodig hebben om te herstellen van de migratie. Dit zou de overlevingskansen van eventuele jongen weer kunnen beïnvloeden, omdat er mogelijk minder prooien beschikbaar zijn op het moment dat de eieren uitkomen.
.

Ook over Oekraïne vliegen trekvogels

Adelaars vermijden het luchtruim van Oekraïne

Russell en zijn collega’s beschrijven in het tijdschrift Current Biology hoe ze de migratieroutes analyseerden van 19 bastaardarenden, toen die in maart en april 2022 door Oekraïne naar broedgebieden in het zuiden van Wit-Rusland vlogen. Dit was slechts enkele weken nadat de Russische invasie van Oekraïne begon. Terwijl de vrouwelijke adelaars vanuit overwinteringsgebieden in Griekenland komen, reizen mannetjes vanuit locaties in Oost-Afrika.

Adelaars vermijden het luchtruim van Oekraïne
Adelaars vermijden het luchtruim van Oekraïne | Foto: Surendhar Boobalan via Wikipedia CC BY-SA 4.0

Vergeleken met 65 geregistreerde migraties van 20 vogels tussen 2018 en 2021, reisden de adelaars na de invasie gemiddeld 85 kilometer extra. Een vloog zelfs 250 kilometer extra na de start van de oorlog. De reis duurde gemiddeld 55 uur langer. Mannetjes bleken een lagere vliegsnelheid te hebben dan voor de oorlog begon. En terwijl 90 procent van de adelaars vóór het conflict een tussenstop maakte in Oekraïne, deed slechts 32 procent dat na de invasie. Sommige locaties werden helemaal vermeden. Volgens de onderzoekers waren de grootste afwijkingen daar in het luchtruim waar de militaire activiteit hoger was.

Populaties begrijpen

Onderzoeker Russell zegt dat de resultaten de impact van het conflict mogelijk nog onderschatten. Sommige adelaars kunnen ook tijdens de broedperiode aan spanningen door oorlogsgeweld worden blootgesteld:

“Op dit moment kunnen we niet veel doen, maar het is belangrijk dat we de spanningen voor deze populaties begrijpen, zodat we in een post conflictscenario kunnen helpen om niet alleen grotere populaties van adelaars te ondersteunen en helpen te herstellen, maar ecosystemen als geheel.”

.

Hoe menselijk handelen dierenmigratieroutes verstoort en verandert

‘Overweldigend negatieve impact’

Dr. Josh Milburn is filosoof aan de Loughborough University. Hij onderzoek ethische vragen over dieren en oorlogvoering. Milburn zegt dat de studie voortborduurde op wat al bekend is over de negatieve effecten van het conflict op gedomesticeerde en in gevangenschap levende wilde dieren in Oekraïne:

“In zeldzame gevallen kunnen wilde dieren profiteren van menselijke conflicten. Maar de bevindingen van deze studie weerspiegelen wat we weten uit eerder onderzoek, gericht op andere oorlogsgebieden: oorlog heeft een overweldigend negatieve impact op wilde dieren – zowel in termen van natuurbehoudsdoelstellingen als in termen van het lijden van individuele dieren.”

Bronnen:

Doneer: Ziekenhuis Lucy voor oorlogsdieren in Oekraïne

©AnimalsToday.nl BVR