Mooi nieuws van Texel. Daar verblijven momenteel een recordaantal zee-eenden. Het gaat om zowel zwarte als grote zee-eenden. Het is nog niet eerder voorgekomen dat er zo laat in het voorjaar nog zulke grote aantallen aanwezig waren. De eenden worden naar de kust getrokken door gunstige voedselomstandigheden. Al is waar ze zich precies mee voeden niet helemaal duidelijk.

Grote zee-eend - zee-eenden
Grote zee-eend | Foto: Dave Menke [Public domain], via Wikimedia Commons
Sinds de jaren tachtig is het aantal zee-eenden voor de Nederlandse kust enorm afgenomen. Deze achteruitgang heeft vooral te maken met de de overbevissing van strandschelpen. Dat was altijd het belangrijkste voedsel voor zee-eenden.

Zeevogelkenner Kees Camphuysen vermoedt dat de zee-eenden nu zwaardscheden (Ensis) eten en die zijn sterk in aantal toegenomen.

Of zwaardscheden, de strandschelpen als voedselbron helemaal kunnen vervangen is nog onduidelijk. Zwaardscheden zijn door hun vorm waarschijnlijk moeilijker te eten voor de zee-eenden. Waarschijnlijk worden vooral jonge exemplaren gegeten. Camphuysen sluit overigens niet uit dat de zee-eenden ook andere voedselbronnen hebben gevonden, zoals borstelwormen (zagers, zeepieren).

Bron: Vogelbescherming.nl ©PiepVandaag.nl