De provincie Noord-Holland is van plan toestemming te geven om in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ongeveer 2400 damherten te laten afschieten met geweer. De Faunabescherming is faliekant tegen het doden van deze dieren en roept met een fotowedstrijd op om alleen maar mooie plaatjes te schieten van de herten.

damherten
Hinde in de Amsterdamse Waterleidingduinen | Foto: ©Menno Herstel

Doordat de damherten nooit zijn beschoten zijn zij niet schuw, vertonen daardoor natuurlijk gedrag en vormen vooral een belangrijke attractie voor de bezoekers van dit gebied, zo vindt De Faunabescherming. De druk vanuit de provincie om te gaan schieten is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Eerst werd als argument aangevoerd dat de dieren een gevaar zouden vormen voor het verkeer en schade zouden aanrichten aan gewassen (vooral bloembollen). Sinds er een hoog raster om de AWD is geplaatst zijn die argumenten achterhaald. De herten die nu nog onvoorzichtig oversteken of op de bollenvelden lopen, kunnen niet afkomstig zijn uit de AWD.

Biodiversiteit aangetast
Sinds enkele jaren is een nieuw argument verzonnen, aldus De Faunabescherming. De damherten zouden schadelijk zijn voor de planten en de insecten in dit gebied. Dat is een gezocht argument, vindt De Faunabescherming. Planteneters hebben natuurlijk altijd invloed op de planten om hen heen. Dat is geen ‘schade’, dat is natuur. Damherten hebben juist door hun begrazing een positief effect op het bereiken van natuurdoelen. In omliggende gebieden waar de stand van herten en reeën kunstmatig laag wordt gehouden middels afschot, moeten zelfs hele kudden schapen, koeien, paarden en geiten worden ingezet tegen vergrassing en verbossing. De schade die deze dieren aan de vegetatie aanbrengen is veel groter.

damherten
Foto: ©Menno Herstel

Fotowedstrijd
Om het belang van de damherten voor dit gebied onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen, looft De Faunabescherming een prijs uit voor de mooiste foto van één of meerdere damherten in de AWD. De Faunabescherming roept iedereen op om foto’s te maken van de damherten in dit gebied en deze in te sturen. Een deskundige jury zal de foto’s beoordelen. De mooiste foto’s zullen op de site van De Faunabescherming worden geplaatst, en worden gepubliceerd in het blad Argus.

De winnende foto wordt beloond met de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop natuurfotografie bij Yvonne van der Mey, Wild- en Natuurfotograaf of een cadeaubon naar keuze. Foto’s kunnen worden gestuurd naar: info@faunabescherming.nl. De deadline voor inzendingen is 1 maart 2016.

Persbericht De Faunabescherming