De actie van de Partij voor de Dieren tegen de voorgenomen megastal in Hollands Kroon is een groot succes gebleken. Via de website van de partij stuurden 3.250 mensen een zienswijze in tegen het plan. Na het onderwerp in meerdere vergaderingen te hebben besproken besloot ook de provincie Noord-Holland een zienswijze in te dienen.

Vleeskuiken
Vleeskuiken

Kip Karavaan
De Partij voor de Dieren lanceerde deze maand de Kip Karavaan, een actie waarin iedereen werd opgeroepen een zienswijze tegen de megastal voor vleeskuikens in Hollands Kroon in te dienen. De megastal is een vreselijke plek voor dieren, gevaarlijk voor de volksgezondheid en in strijd met wet en regelgeving. 3.250 burgers dienden via de website van de Partij voor de Dieren een zienswijze in. Onder de zienswijzen waren veel burgers uit de gemeente zelf. Diverse organisaties dienden hun eigen zienswijze in.

Provincie Noord-Holland
In Provinciale Staten riep de Partij voor de Dieren in een motie op om als provincie een zienswijze in te dienen. Deze motie werd verworpen, maar na een extra debat een week later besloot Gedeputeerde Staten om toch pro forma een zienswijze in te dienen. De zienswijze van de provincie is van grote betekenis omdat de provincie na een zienswijze een reactieve aanwijzing kan geven en de megastal kan verbieden.

Gemeente Hollands Kroon
De gemeente zal nu een reactie moeten geven op de zienswijze en een integrale heroverweging moeten maken. De Partij voor de Dieren hoopt dat de gemeente stopt met het faciliteren van de bio-industrie.

Persbericht Partij voor de Dieren