Op de Belgische wegen zijn vorig jaar zeker 8 miljoen dieren aangereden. Het gaat dus om 21.000 dieren per dag. Dat blijkt uit een onderzoek van milieuvereniging Natuurpunt in opdracht van de Vlaamse Overheid.

dode dieren
Foto: Fairv8/Wikimedia

In totaal 19.000 kilometer wegen werden door 77 vrijwilligers in 2.300 tellingen in kaart gebracht. De schatting van 8 miljoen dieren is een ondergrens. Er blijken grote verschillen tussen de tellingen die vrijwilligers op de fiets deden en de aantallen dode dieren die de vrijwilligers die te voet op onderzoek uit gingen waarnamen.

Uitgaande van de tellingen van de fietsers gaat het om 8 miljoen dode dieren. Als alle tellingen te voet waren uitgevoerd was dit aantal zelfs verhoogd naar 27 miljoen aangereden dieren in een jaar tijd.

De oorzaak dat er zoveel dieren worden aangereden heeft vooral met het wegennet te maken. Onze zuiderburen hebben dichtste wegennet van Europa. Zo komt een dier in de natuur in België gemiddeld om de 300 meter een stuk asfalt tegen. Egels, vossen en padden zijn het vaakst de dupe van het verkeer.

Recente cijfers over de hoeveelheid verkeersslachtoffers onder dieren in Nederland zijn er niet, maar in 1999 werd geschat dat er jaarlijks 100.000 – 300.000 egels platgereden worden. Onder vogels liggen de aantallen tussen de 2 tot 8,7 miljoen.

Bron © PiepVandaag