Het mag inmiddels bekend worden geacht dat populaties zwerfkatten en -honden alleen door sterilisatieprogramma’s in de hand kunnen worden gehouden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je bedenkt dat veel van dergelijke programma’s voortkomen uit particulier initiatief en van de grond af moeten worden opgebouwd, zoals het succesvolle sterilisatieprogramma voor zwerfkatten op de Griekse eilanden Aegina en Agistri. Waar moet je beginnen en wat moet je zeker niet vergeten?

Poes George op de tafel na een sterilisatie, inclusief een knipje in het linkeroor: behandeld! | Foto: APAA

Hierover sprak onze redacteur Laura Lancée vorige week met Elizabeth Koubena, coördinator van een goedlopend sterilisatieprogramma voor zwerfkatten op het Griekse eiland Aegina. Het programma loopt al jaren en met resultaat: vorig jaar werden 700 sterilisaties uitgevoerd, 570 katten en 130 honden. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een substantiele bijdrage van de Stichting Buitenlandse AsielenStichting Buitenlandse Asielen.

Twee Griekse eilanden zonder zwerfdierenprobleem

Met deze aantallen lukt het om de populatie die wel op straat leeft gevoed en gezond te houden. Een prestatie van formaat, waar veel mensen aan bijdragen. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Laura vroeg Elizabeth Koubena naar haar beste tips en suggesties. Zoals het hebben van goede contacten en een trouwe achterban:

“Allereerst is het belangrijk om goede relaties op te bouwen met één of meer lokale dierenartsen, die zich voor langere tijd aan het programma willen verbinden. Dat geeft continuïteit. Daarnaast is een goede organisatie van het programma, waarbij wordt bijgehouden welke kat is behandeld, waar die verblijft en wie hem heeft gebracht, van belang voor de opbouw van de benodigde steun vanuit de gemeenschap. Vaak moeten mensen nog worden overtuigd van het nut en de noodzaak van steriliseren, en dat lukt het beste via persoonlijk contact. Door het programma minutieus te monitoren, kun je bovendien precies bijhouden waar problemen ontstaan of juist worden opgelost en kun je dat met cijfers onderbouwen.”

sterilisatieprogramma zwerfdieren Griekse eilanden Aegina en Agistri
Animal Protection Aegina Agistri pleit voor vangen, steriliseren en terugbrengen (TNR)| Foto: APAA

Het sterilisatieprogramma dient dierenwelzijn, maar ook de gemeenschap. Het doel is om de gemeente daarvan te overtuigen:

“Met die cijfers en de onderbouwing van het programma, kun je proberen de lokale overheid erbij te betrekken. Het is geweldig als de autoriteiten achter het programma gaan staan en het zelfs financieel kunnen steunen. Maar ook als dat niet mogelijk is kunnen ze behulpzaam zijn, door het programma te faciliteren via beleid of handhaving, vergunningen of het beschikbaar stellen van een locatie.”

Beslagen ten ijs komen is van het grootste belang, net als hulp van mensen met invloed:

Onze stichting heeft het geluk dat we een lid van de gemeenteraad – de demos – in ons bestuur hebben. Wat de handigste aanpak is, hangt af van de specifieke omstandigheden. Maar hoe je de gemeente ook benadert, het helpt altijd om met een uitgewerkt plan te komen dat gericht is op het belang van de gemeente zelf. Liever dan het welzijn van de dieren, hoort de gemeente over hoe het programma toerisme bevordert of overlast vermindert. Dat soort argumenten zal ze eerder over de streep trekken om de zwerfdierenproblematiek aan te pakken.”

sterilisatieprogramma zwerfdieren Griekse eilanden Aegina en Agistri
De dierenartsen van Aegina: Despina Papacharonis (sinds 2003) en Giannis Basdalvanos (sinds 1995 bij het project betrokken) | Foto: APAA

Dankzij de vele vrijwilligers op de twee Griekse eilanden is er geen zwerfkattenprobleem, maar dat ging niet vanzelf. Continuïteit en volharding zijn noodzakelijk om op lange termijn succes te boeken. Elizabeth Koubena:

“Het kost tijd om het vertrouwen en de goodwill van alle betrokkenen op te bouwen en het programma optimaal te laten lopen. Mijn laatste tip is dus: wees geduldig, maar volhardend. Geef niet op. Ons groepje van zes mensen in de jaren ‘80 is nu uitgegroeid tot een vaste groep van 116 huishoudens, waarmee we in staat zijn op Aegina en het naastgelegen eilandje Agistri, de hele kattenpopulatie beperkt, gezond en gevoed te houden. Het is echt een proces van de lange adem en de voortdurende samenwerking. Het is nooit af, maar we mogen soms best tevreden zijn.”

sterilisatieprogramma zwerfdieren Griekse eilanden Aegina en Agistri
Aantekeningen van de dierenarts na een dag werken | Foto: APAA

Animal Protection Aegina & Agistri

Het sterilisatieprogramma maakt deel uit van de activiteiten van Animal Protection Aegina Agistri (APAA), een stichting die zich al decennialang inzet voor dierenwelzijn op de twee Griekse eilanden vlak onder Athene. Samen met bewoners, gemeente, dierenartsen en vrijwilligers wordt gezorgd voor opvang, voedsel, medische hulp en grootschalige sterilisatie. De katten blijven op straat, voor de honden is er een goedlopend, professioneel geleid asiel. Daar kunnen ongeveer 100 honden terecht.

©AnimalsToday.nl Laura Lancée