Het mag inmiddels bekend worden geacht dat populaties zwerfkatten en -honden alleen door sterilisatieprogramma’s in de hand kunnen worden gehouden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je bedenkt dat veel van dergelijke programma’s voortkomen uit particulier initiatief en van de grond af…