De regering moet binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij komen om kalfjes bij de moederkoe te laten. Een Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie hiertoe van Marianne Thieme. De Kamer geeft hiermee aan een einde te willen aan het huidige kabinetsbeleid waarin de bestemming van kalfjes aan de melkveehouder zelf wordt overgelaten.

kalf bij koe
De PvdD diende een motie in om kalfjes in de melkveehouderij voor een bepaalde tijd bij de moederkoe te laten  | Foto: Angelique Lagarde/PiepVandaag.nl

De standaardpraktijk in de melkvee-industrie is om een kalf direct na de geboorte weg te halen bij de moeder. Dit leidt tot zeer veel stress bij zowel moeder als kalf en daarmee tot grote welzijns- en gezondheidsproblemen. De Tweede Kamer wil dat de regering binnen een half jaar met een plan van aanpak komt om de kalfjes voortaan voor een bepaalde tijd bij de moederkoe te houden. Een motie van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) hiertoe is vandaag aangenomen door een Kamermeerheid bestaand uit PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50PLUS, PVV, Groep Kuzu/Öztürk en het lid Klein.

Marianne Thieme:

“De landbouw zou natuurlijke processen moeten respecteren, ook in het geval van de melkveehouderij. Het welzijn van dieren zal moeten prevaleren boven marginale inkomensvoordelen van de industrie.”

Maandag berichtte PiepVandaag.nl nog dat er op verzamelplaatsen van vee vele dode kalveren zijn aangetroffen. In de laatste week van januari blijken meer dan 300 kalveren te zijn gedood. De dieren zouden te licht zijn geweest en daarom niet verhandelbaar.

Bron: persbericht Partij voor de Dieren