Vorige week woensdag werden op verschillende verzamelplaatsen voor vee en op de veemarkt in Leeuwarden letterlijk stapels dode kalveren aangetroffen. In de laatste week van januari blijken meer dan 300 kalveren te zijn gedood. De dieren zouden te licht zijn geweest en daarom niet verhandelbaar.

kalveren gedood
Foto credit: Maximillian R. via Compfight cc

In verschillende regiokranten vertellen kalverhouders en veehandelaren over de honderden gedode kalveren. De dieren zijn gedood door middel van een injectie omdat ze te licht zijn en omdat er een overschot is aan kalveren in Nederland.

Tjeerd van Dekken Tweede Kamerlid voor de PvdA gaat vragen stellen over de dood van de kalveren.

“De sector heeft dus de boel niet op orde, zo blijkt. De daders moeten bestraft worden en de NVWA moet onderzoek doen naar wie en wat hier achter zit.”

Ook Henk van Gerven van de SP reageert:

“Het is moreel niet acceptabel dat kalfjes worden geëuthanaseerd alleen maar omdat ze te licht zijn en daardoor niet genoeg geld opbrengen. De kalfjes worden niet benut, maar als afval afgevoerd. Dat is niet een respectvolle manier om met leven om te gaan.”

De Tweede kamer heeft volgens van Gerven ook weinig zicht op deze praktijken.

“Staatssecretaris Dijksma heeft indertijd gezegd dat zij dit niet acceptabel vindt en dat ze werkt aan een oplossing. Als nu blijkt dat dit probleem zich nog steeds voordoet, is dat zorgwekkend.”

Margreet Steendijk, Eyes on Animals:

“Het recente bericht over het euthanaseren van honderden te licht bevonden kalveren maakt op niet mis te verstane wijze duidelijk dat de meeste kalveren in de melkveehouderij een bij- of restproduct zijn. Door het loslaten van het melkquotum wordt dit pijnlijk duidelijk. Zelfs in kalvermesterijen is er voor deze kleintjes geen plaats. Niet dat het leven als mestkalf zo aantrekkelijk is, maar het letterlijk weggooien maakt de zinloosheid van hun bestaan glashelder. De prijs van melk. Een té hoge prijs.”

De Partij voor de Dieren heeft samen met de PvdA Kamervragen gesteld over de lichte kalveren.

Bron: Melkvee.nl ©PiepVandaag.nl