Op de Faeröer-eilanden is de omstreden praktijk genaamd “grindadráp” onlangs hervat, waarbij er gejaagd wordt op walvissen en dolfijnen. De lokale overheid van de eilandengroep heeft gemeld dat er al meer dan 500 dieren zouden zijn gedood.

Faeröer-eilanden
Al meer dan 500 walvissen gedood door walvisjachten op Faeröer-eilanden | Foto: Sea Shepherd UK

De afgelopen week vonden er twee griendenjachten plaats, waarbij in totaal 446 dieren werden gedood. Hiermee komt het totale aantal jachten dit jaar op vijf. Deze jachtpraktijken zijn diep geworteld in eeuwenoude tradities. Met behulp van boten worden walvisachtigen naar een baai gedreven, waar vissers die aan land zijn gebleven de dieren met messen doden. Telkens weer leiden deze praktijken tot verontrustende beelden van een bloedige zee en levenloze dieren.

Faeröer-eilanden

De dierenwelzijnsorganisatie Sea Shepherd heeft in 2014 de griendenjacht van dat jaar kunnen onderbreken. Zij vinden dat de Deense militaire schepen moeten ingrijpen wanneer de jachten plaatsvinden. Toch zijn er veel bewoners van de eilanden die het hier niet mee eens zijn. Volgens hen wordt de cultuur van de Faeröer-eilanden niet gerespecteerd en beweren ze dat deze praktijken een duurzame bron van voedsel zijn. De jacht stamt af uit de tijden van de Vikingen, de negende eeuw.

griendenslachtingen
© Rosie Kunneke / Sea Shepherd

Jacht op walvissen

Tot slot, de jacht op de walvis wordt nog steeds in meerdere landen uitgevoerd, zoals Japan, Noorwegen, IJsland en Denemarker. Hierdoor zijn de aantallen van walvissen flink gedaald en staan sommige walvissoorten bijna op uitsterven. Dit heeft negatieve gevolgen voor de diersoort, maar ook voor het klimaat. Walvissen vervullen namelijk een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Ze zijn in staat grote hoeveelheden CO2 in hun lichaam op te slaan. Bovendien spelen de uitwerpselen van walvissen een cruciale rol doordat het fytoplankton voedt. Deze microscopische organismen absorberen CO2 en zetten het om in zuurstof.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Joelle Schelvis