Comité Dierennoodhulp heeft samen met Akka’s Ganzenparadijs bij zowel de NVWA als de dierenpolitie een klacht ingediend tegen dierenwinkel De Huisdier gigant in Beek, met verzoek tot handhaving. Uit advertenties op Marktplaats blijkt dat de huisvesting van de dieren bij deze handelaar ernstig te wensen overlaat.

Beek
Foto: uitsnede screenshot advertentie Pluimveehandel Limburg/Marktplaats

Dierenwinkel De Huisdier gigant adverteert met tal van dieren op Marktplaats onder verschillende namen, zoals ‘Pluimveehandel Limburg’. Hoe de dieren op de foto’s gehuisvest zijn is schokkend. Zo zitten jonge gansjes van 10 weken met velen bijeen in een veel te kleine en lage kooi, waardoor zij niet rechtop lijken te kunnen staan of hun natuurlijke gedrag kunnen uiten:

Beek
Foto: screenshot advertentie Pluimveehandel Limburg/Marktplaats

Ook de behuizing bij de foto van een advertentie ‘Hanen voor de slacht’ voldoet niet aan wat een haan nodig heeft om zijn natuurlijke behoeften te kunnen uiten. Daarbij vragen de dierenorganisaties zich af of een dierenwinkel wel hanen voor de slacht mag aanbieden. Een dierenwinkel is tenslotte geen poelier.

In de advertentie over de Brahma hennen en hanen is de huisvesting beneden alle peil en voldoet beslist niet aan wat kippen nodig hebben:

Beek
Foto: screenshot advertentie Pluimveehandel Limburg/Marktplaats

Wanneer deze dierenwinkel uit Beek de dieren zo erbarmelijk huisvest, in hoeverre wijst hij de koper dan wel op de huisvestings- en verzorgingseisen van de LICG? Op foto’s met behuizingen van hamsters en muizen zien de dierenorganisaties bijvoorbeeld geen drinkwater, en de dieren zitten met z’n allen opgesloten in een veel te kleine bak.

Voedseldieren
De organisaties maken zich ook grote zorgen over hoe het met de huisvesting en het welzijn van de ‘voedseldieren’ als goud- en dwerghamsters, gerbils, cavia’s en konijnen is gesteld, die deze dierenwinkel ook in groten getale via Marktplaats verkoopt, zowel levend als dood. Ze vragen zich af hoe deze dierenwinkel de ‘voedseldieren’ doodt en hoe de levende voedseldieren uiteindelijk bij particulieren gedood gaan worden. De dierenorganisaties willen dat dit door de handhavers onderzocht wordt.

Volgens de dierenorganisaties overtreedt deze dierenwinkel Artikel 1.6 uit het Besluit houders van dieren. Lid 1 schrijft:

“De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.”

En lid 2 stelt:

“Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften.”

Ook overtreed deze dierenwinkel artikel 1.3. Intrinsieke waarde lid 1, 2 en 3 van de Wet dieren en artikel 2.1, omdat zonder redelijk doel door de slechte huisvesting de dieren in hun welzijn worden benadeeld.

Handhaven
Comité Dierennoodhulp en Akka’s Ganzenparadijs hebben aan de handhavende instanties dringend verzocht dat mochten de gansjes en de hanen in beslag genomen worden door deze slechte huisvesting deze dieren welkom zijn in de opvang van Akka’s Ganzenparadijs. De dierenorganisaties vinden het erg belangrijk dat deze dieren goed terecht komen en niet opnieuw via een opslaghouder van de RVO de handel in gaan en zo van de regen in de drup terecht komen.

Persbericht Comité Dierennoodhulp


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.