De acht laatste nertsenhouders in België liggen momenteel stil, zegt de Belgische bontfederatie in Landbouwleven, maar voegt er in een adem aan toe dat omwille van de gestegen bontprijzen fokkers een heropstart zouden kunnen overwegen. Zo hopen ze de verliezen van vorige jaren enigszins te compenseren. Animal Rights vindt dit onacceptabel en wil dat er een door de overheid opgelegd fokverbod komt. 

vlaamse nertsenhouders
Vlaamse nertsenhouders overwegen heropstart | Foto: Animal Rights

Jaarcyclus

De nertsenfokkerij kent een jaarcyclus: In maart worden de reuen en moederdieren gepaard, eind april begin mei worden de pups geboren, in juni worden de jongen gespeend en wanneer ze zeven maanden oud zijn worden ze eind november en december vergast voor hun huid (waarschuwing: dit zijn heftige beelden).

De reuen worden normalerwijze deze en volgende maand handmatig bij de fokmoeders geplaatst en dat gebeurt meerdere keren. Het is een tijd van intensief contact tussen de nertsen en medewerkers op de nertsenfokkerijen. Onverantwoord vindt Animal Rights campagnecoördinator Rowena Vanroy:

“De besmettingscijfers in België zijn nog steeds hoog en het vaccinatieprogramma komt pas langzaam op gang. Het is volstrekt onverantwoord om honderdduizenden jongen geboren te laten worden die vervolgens een reservoir voor corona kunnen vormen en mogelijk zelfs een bron van mutaties.”

Razendsnelle verspreiding

Wanneer een medewerker een nerts besmet, volgt door de dicht opeengepakte batterijen aan draadgaas kooien een razendsnelle virusoverdracht van nerts op nerts. Dit is in 2020 gebleken in NederlandItaliëZwedenSpanje, de Verenigde StatenDenemarkenGriekenlandFrankrijkPolenCanada en Litouwen. “Er is slechts één besmette medewerker nodig om duizenden dieren te besmetten en daarmee ter dood te veroordelen,” verduidelijkt Vanroy. “Nertsen kunnen vervolgens ook weer mensen besmetten.”

Scandinavië

27 januari 2021 besloot de Zweedse landbouwraad om het fokken van nertsen op Zweedse nertsenfokkerijen in 2021 te verbieden. Als dit toch gebeurt en er worden pups geboren, moeten ze worden gedood. Het bureau rechtvaardigt haar beslissing door te zeggen dat het mens en dier zal beschermen tijdens de aanhoudende pandemie.

Op 21 december 2020 nam een meerderheid in het Deense Parlement het wetsvoorstel aan dat het houden van nertsen in Denemarken tot en met 31 december 2021 verbiedt.

Nederland

Onze noorderburen besloten een al bestaand verbod op het houden van nertsen per 2024 drie jaar naar voren te halen. Sinds december worden er in Nederland geen nertsen meer gehouden voor de bontfok.

Animal Rights wil dat de Vlaamse overheid deze voorbeelden volgt! We zijn gewaarschuwd. Het zou ronduit beschamend zijn als het nu alsnog misgaat. Wees niet het domste jongetje van de Europese klas!

België

De nertsenfokkerij is een uiterst kleine sector in België die eind 2023 toch verdwenen moet zijn. We kunnen deze beter nu verbieden dan een ongelofelijk gezondheidsrisico te lopen voor zowel de mensen als de dieren. We roepen niet enkel de Vlaamse, maar ook de federale overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen ter bescherming van het dierenwelzijn en de volksgezondheid. Daarnaast pleiten we ook voor een importverbod op bont uit andere landen.

“Animal Rights, maar ook de publieke opinie en politieke oppositie, zal de overheden ter verantwoording roepen als men deze oproep negeert en het toch mis gaat,” geeft Vanroy aan, “We willen nu daadkracht zien van onze overheden.”

Teken hier de petitie om de import van bont in België te verbieden!

Bronnen:

Landbouwleven: Coronavirus dwingt Vlaamse nertsenhouders tot (tijdelijke) stopzetting.

Persbericht Animal Rights