In vier maanden tijd heeft Australië 172 haaien gevangen en 50 haaien gedood. Dit gebeurde geheel legaal, omdat dit het gevolg is van een nieuwe wet, die als doel heeft de “badgast te beschermen”.

haaienvangst India haaien
Foto: alfonsator via Compfight cc

De afgelopen twee jaar zijn langs de West-Australische kust zes doden gevallen als gevolg van haaienbeten. In reactie daarop hebben de lokale autoriteiten een controversieel programma geïntroduceerd. Onderdeel daarvan is een wet die toelaat dat haaien gedood mogen worden. Dit ondanks luid protest en het verbod op de vangst van witte haaien, die met uitsterven worden bedreigd.

Het plan van de autoriteiten houdt in dat langs de kust van de populaire stranden lijnen met haken, waaraan aas is bevestigd, zijn geplaatst, die de haaien weg moeten houden van badgasten. Volgens vorige week gepubliceerde cijfers zijn er in de testperiode, die duurde van 10 januari tot 30 april, 172 haaien gevangen. De haaien groter dan 4,5 meter zijn gedood; 50 stuks.

Gerenommeerde wetenschappers verklaren dat er totaal geen wetenschappelijk bewijs is dat suggereert dat het doden van haaien het, toch al geringe, gevaar van haaienaanvallen vermindert. Ze noemen de actie barbaars. Bovendien vinden ze dat de barrières niets doen om aanvallen van haaien te verminderen; dus is het gewekte vertrouwen een illusie.

Volgens Piers Verstegen, directeur van de West-Australische Conservation Council, kan het juist onvoorzichtigheid in de hand werken doordat badgasten zich ‘vals veilig’ voelen. Daarnaast kunnen volgens hem niet alleen haaien, maar ook schildpadden, zeehonden en dolfijnen slachtoffer worden van het programma.

Het Australische ministerie van visserij is tevreden omdat de operatie het vertrouwen van de badgasten heeft herwonnen. Het ministerie geeft aan geen idee te hebben of de gevangen haaien de badgasten aangevallen zouden hebben, maar dat voor het beschermen van mensenlevens deze methodiek is geoorloofd. Het programma zal daarom voortgezet worden voor ten minste drie jaar.

Wetenschappers opperen een gerichte en diervriendelijke oplossing om haaienaanvallen te voorkomen: Twitter. 338 haaien hebben een zender gekregen. Zodra het dier de kustlijn nadert, wordt een signaal verstuurd dat vrijwilligersorganisatie Surf Life Saving WA via Twitter publiekelijk maakt.

Bron: De Morgen ©PiepVandaag.nl Kee Huidekoper