Inmiddels zijn 338 haaien, ook ‘big whites‘ die rondzwemmen in de kustwateren van de staat Western Australia, uitgerust met zendertjes die een signaal versturen naar ontvangers aan de kust, wanneer de dieren zich binnen anderhalve kilometer van het strand bevinden.

Hamerhaai - Twitter
Foto via Twitteraccount @SLSWA

Vervolgens wordt de exacte locatie van het dier dat binnen die radius rondzwemt wereldkundig gemaakt via Twitter. In de Tweets wordt ook verteld wat voor haaiensoort het betreft. Het unieke waarschuwingssysteem is geïnitieerd om aanvallen van haaien bij populaire stranden te helpen voorkomen. In de afgelopen twee jaar zijn er zes aanvallen van haaien geweest met fatale afloop, de meest recente in november van het vorig jaar.

Chris Peck van vrijwilligersorganisatie Surf Life Saving WA, die de Tweets uitsturen, zegt dat de haaientweets zwemmers sneller kunnen waarschuwen dan wanneer berichten worden verspreid via de traditionelere kanalen als radio en kranten.

Op dit moment zijn niet alle haaien voorzien van zenders, dus het feit dat er geen Tweet verschijnt, betekent niet dat er geen haai in de buurt van het specifieke strand zwemt. Aan de andere kant betekent de aanwezigheid van een haai ook zeker niet dat zwemmers en surfers direct gevaar lopen.

Kim Holland, marien bioloog aan de universiteit van Hawaii zegt:

“Omdat een haai in de buurt van een strand zwemt, is er niet direct gevaar. In Hawaii zwemmen overal langs de kustlijn tijgerhaaien en is er nauwelijks ooit sprake van een aanval.”

Hoewel Australië meer te maken heeft met aanvallen van haaien in vergelijking tot andere landen, zijn de dieren een relatief kleine bedreiging voor mensen. Minder dan tien mensen overlijden jaarlijks wereldwijd ten gevolge van een haaienaanval. In vergelijking, in Amerika alleen overlijden gemiddeld 22 mensen per jaar door een aanval van een koe.

De staat Western Australia is voornemens per 10 januari aanstaande te starten met de uitvoering van het plan grote haaien die in de buurt van populaire stranden zwemmen, te vangen en te doden (‘shark cull’). Ondanks groot protest en een brandbrief ondertekend door 100 wetenschappers blijft de provincie vooralsnog bij die beslissing.

Wetenschappers zeggen dat de ‘shark cull’ niets zal bijdragen aan het terugbrengen van incidenten. Zij vinden dan ook dat er gekozen moet worden voor oplossing die recreanten en strandbezoekers beschermd, maar niet resulteert in het doden van de dieren. Haaienpopulaities staan wereldwijd onder druk en verschillende soorten lopen groot risico uit te sterven. Maar liefst 100 miljoen haaien vinden jaarlijks de dood, veelal voor hun vinnen, bedoeld voor de Aziatische ‘delicatesse’ haaienvinnensoep.

Op de site van de Australian Marine Conservation Society is een petitie tegen de ‘shark cull’ te tekenen.

Bron ©PiepVandaag.nl