Agressieve overbevissing vormt een grote bedreiging voor haaien, dat is al langer bekend. Uit een nieuw onderzoek wat verscheen in Marine Policy, zou blijken dat het maar liefst om 100 miljoen gedode haaien per jaar gaat.

Hamerhaai - haaien gedood
Hamerhaai | Foto: Wikimedia Commons

Leider van het onderzoek en professor in de biologie Boris Worm:

“Onze analyse laat zien dat één op de vijftien haaien per jaar de dood vindt door bevissing. Met een toenemende vraag naar vinnen, zijn haaien kwetsbaarder dan ooit te voren.”

Data bekend over haaienvangst en geschatte cijfers van illegale vangsten, laten zien dat in 2000 waarschijnlijk zo’n 100 miljoen haaien werden gedood en in 2010, 97 miljoen. Dit zijn echter schattingen, aangezien de wetenschappers de werkelijke gegevens/cijfers van illegale vangst niet weten. Volgens hen zou het jaarlijkse sterftecijfer ook uit kunnen schieten naar de 273 miljoen.

Het herstel van haaienpopulaties verloopt langzaam, groei en reproductie bij deze dieren kosten tijd. Wetenschappers zeggen dat de druk op de haaiensoorten problematisch is, onder andere ook, aangezien de dieren aan de top van de voedselketen een grote rol spelen bij het in balans houden van het ecosysteem van de oceanen. Verlies van haaien heeft grote gevolgen voor de oceanen.

Op dit moment wordt er op het CITES gesproken over mogelijkheden voor een betere bescherming van de vijf meest-beviste haaiensoorten (de oceanische witpunthaai, de haringhaai en drie verschillende soorten hamerhaaien). Laten we hopen dat het iets oplevert.

Bron ©PiepVandaag.nl