Uit een zogeheten ‘naleefmeting’ over 2021 concludeert de NVWA dat vorig jaar 14 procent van de kalverhouderijen niet aan de regels voldeed. Dat blijkt uit aselecte controles bij 94 houders van vleeskalveren. De overtredingen varieerden van te weinig ruimte, tot gebrek aan vers water bij warm weer en voor zieke kalveren.

14 procent kalverhouderijen voldoet niet aan de regels
14 procent kalverhouderijen voldoet niet aan de regels | Foto: publiek domein

De NVWA controleerde de huisvesting en verzorging van vleeskalveren op basis van de voorschriften uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Hierin staan de regels voor het houden, huisvesten en verzorgen van vleeskalveren.

14 procent voldoet niet

Hoewel de uitkomst in de media wordt gepresenteerd als 86 procent die het wél goed doet, zitten er onder de 14 procent lelijke overtredingen. Aandachtspunt zijn onder meer de oppervlaktenormen voor kalveren in groepshuisvesting. De NVWA schrijft:

“Er zijn 94 inspecties uitgevoerd waarvan 81 inspecties akkoord zijn bevonden. Op 13 bedrijven zijn overtredingen van de welzijnsvoorschriften geconstateerd. Een aandachtspunt is dat op 6 van de 13 bedrijven met overtredingen de oppervlakte voor de kalveren in groepshuisvesting in een aantal hokken onvoldoende was. Dit bleek in de praktijk vaak op te lossen door betere verdeling van de kalveren over de hokken in de stal. Bij 2/3 van de niet-akkoord inspecties bleek een herinspectie niet nodig omdat de situatie ter plekke is hersteld.”

De dieren hadden dus onvoldoende ruimte, hetgeen alleen aan het licht kwam omdat er een controle plaatsvond. Er zijn in Nederland dus veel meer bedrijven waar kalveren niet de ruimte krijgen waar ze wettelijk recht op hebben.

14 procent kalverhouderijen voldoet niet aan de regels
Kalf gescheiden van de moeder | Foto (illustratief): publiek domein

De meest voorkomende overtredingen betroffen:

  • Oppervlakte kalveren minder dan 150 kilo niet akkoord – 4 x
  • Oppervlakte kalveren van 150 kg tot 220 kg niet akkoord – 2 x
  • Breedte eenlingbox niet akkoord – 2 x
  • Niet permanent vers drinkwater beschikbaar bij warm weer en voor zieke kalveren – 3 x

Op een bedrijf kunnen één of meerdere overtredingen worden vastgesteld, die ook weer met elkaar kunnen samenhangen. Zo kan bij constatering dat een ziek of gewond dier niet tijdig noodzakelijke zorg krijgt ook zijn vastgesteld dat niet op tijd een dierenarts is geraadpleegd. Op 9 van de 13 bedrijven is één overtreding van de welzijnsvoorschriften vastgesteld. Op 1 bedrijf werden overtredingen vastgesteld van 2 voorschriften en op 3 bedrijven waren 3 onderdelen niet akkoord, aldus de NVWA.

Glas half vol of leeg?

Vleeskalveren in diverse gewichtsklassen hadden dus te weinig ruimte en kregen onvoldoende vers water bij warm weer of als ze ziek waren. De uitkomst wordt echter in diverse media gepresenteerd als 86 procent van de kalverhouders die het wél goed doet. Wat is nou het echte nieuws? Onvoldoende vers drinkwater voor kalveren bij warm weer en voor zieke kalfjes, of 86 procent die het goed doet? Is het glas half vol, of half leeg?

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR