Uit een zogeheten ‘naleefmeting’ over 2021 concludeert de NVWA dat vorig jaar 14 procent van de kalverhouderijen niet aan de regels voldeed. Dat blijkt uit aselecte controles bij 94 houders van vleeskalveren. De overtredingen varieerden van te weinig ruimte, tot gebrek aan vers water bij…