Proefdieronderzoek wordt wereldwijd nog steeds veel uitgevoerd. Op 1 april, de dag dat mensen grapjes uithalen met elkaar, brengt EDEV een aantal waanzinnige en schandalige dierproeven onder de aandacht die echt uitgevoerd zijn in Europese laboratoria, maar zo een 1 april grap hadden kunnen zijn. De meest recente EU-cijfers laten zien dat in 2011 bijna 11,5 miljoen dieren gebruikt zijn door dierproefnemers. Deze getallen en deze voorbeelden laten nogmaals zien, dat de beweringen van de onderzoeksindustrie, dat dierproeven alleen voor vitaal medisch onderzoek en alleen als laatste redmiddel worden ingezet, gewoon niet juist zijn.

Aap proefdier proefdieronderzoek
Foto: PhOtOnQuAnTiQuE / Foter.com / CC BY-NC-ND

Helaas is het voor de dieren die moesten lijden geen grapje. Deze experimenten tonen aan hoe gestoord en belachelijk ver sommige dierproefnemers gaan in pogingen om menselijke ziektes en gedrag te imiteren, terwijl er al veel betrouwbaardere menselijke informatie beschikbaar is. Bovendien houden deze experimenten totaal geen rekening met de ingewikkelde en complexe variabelen zoals genetische en sociaal-economische factoren, diepgewortelde psychologische problemen en verschillende persoonlijke ervaringen. Proefdieronderzoek is hierdoor dus vaak niet eens betrouwbaar.

Hier volgt een aantal van de onderzoeksvragen die wetenschappers onlangs probeerden te beantwoorden:

  • Onderzoekers wilden bepalen of verschillende soorten Coca-cola de mannelijke voorplantingsorganen zouden schaden. Hiervoor dwongen zij mannetjesratten om 6 maanden lang alleen normale, cafeïnevrije, Zero of Light Coca-cola te drinken in plaats van water. Daarna werden de dieren gedood en werden hun testikels eruit gesneden voor analyse (Slowakije, gefinancierd door de Slowaakse regering). (1)
  • Zes jonge konijnen werden gebruikt in een experiment om de effecten van prestatie-bevorderende steroïden in de harten van atleten te onderzoeken. De konijnen werden gedurende twee maanden elke dag gedwongen de drugs (opgelost in hun water) te drinken, en werden onderworpen aan herhaalde cardiogrammen onder narcose. Sommige konijnen in de groep die de hoge dosis kreeg werden angstig en agressief (Griekenland). (2)
  • Om te onderzoeken of het geheugen wordt aangetast door slaapgebrek, dwongen onderzoekers muis-maki’s (kleine primaten) om 8 uur lang wakker te blijven door op hun kooien te tikken en ermee te schudden. De vermoeide dieren werden vervolgens verplicht om doolhoven te navigeren terwijl metingen werden verricht via de chirurgisch geïmplanteerde elektroden in hun hersenen. (Frankrijk). (3)
  • In een poging om de veiligheid van Aloë-vera sap (geproduceerd door een Amerikaans bedrijf genaamd Herbalife) te testen, kregen 96 ratten 3 maanden lang verschillende concentraties van het sap in hun drinkwater te drinken. Zij werden geobserveerd om te zien of ze zouden sterven in deze periode en aan het eind van het onderzoek werden ze verdoofd en lieten ze de ratten doodbloeden door een gat in hun hart, zodat hun weefsels konden worden verwijderd en onderzocht. (Engeland, gefinancierd door Herbalife, uitgevoerd aan Huntingdon Life Sciences, Cambridge) (5)

EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en officieel belanghebbende bij de implementatie van de Europese Richtlijn over dierproeven. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

Referenties:

  1. No harmful effect of different Coca-cola beverages after 6 months of intake on rat testes. (2013). Food and Chemical Toxicology, 62: 343-348.
  2. Oxidative stress and myocardial dysfunction in young rabbits after short term anabolic steroids administration. (2013). Food and Chemical Toxicology, 61: 101-105.
  3. Sleep deprivation impairs spatial retrieval but not spatial learning in the non-human primate grey mouse lemur. (2013). PLoS One, 8(5): e64493.
  4. Upregulated dynorphin opioid peptides mediate alcohol-induced learning and memory impairment. (2013). Translational Psychiatry, 3: e10.
  5. Safety of purified decolorized (low anthraquinone) whole leaf Aloe vera (L) Burm. f. juice in a 3-month drinking water toxicity study in F344 rats. (2013). Food and Chemical Toxicology, 57: 21-31.

Persbericht EDEV