Aanstaande zondag organiseren Animal Rights, de Faunabescherming en PiepVandaag gezamenlijk een protestactie tegen het afschot van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De dierenbelangenorganisaties hebben zich verenigd om een krachtig signaal af te geven tegen dit besluit.

protestactie
15 januari protestactie tegen afschot damherten AWD | Foto: © Menno Herstel

PiepVandaag ontving in november een aantal verontrustende berichten dat bezoekers van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) midden op de dag getuige waren van het afschieten van damherten. Een van de herten was nog in leven toen het aan zijn gewei naar de auto van de boswachters werd gesleept.

Rechter
Begin 2016 heeft de rechter bepaald dat de jacht op de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) mag doorgaan. Dit tot grote teleurstelling van de Faunabescherming, die een rechtszaak had aangespannen om het afschieten van de damherten te voorkomen. De populatie damherten, die kenmerkend is voor de AWD, zal in de komende jaren door actief beheer (afschot) worden teruggebracht van 3000 naar 800 dieren. De reden voor de gemeente Amsterdam om over te gaan tot afschot van de dieren is omdat de damherten schade zouden toebrengen aan andere dieren en planten en voor overlast in het verkeer en de omgeving zorgen.

Argumenten voor afschot niet houdbaar
De gemeente geeft hier toe aan jagersbelangen, want er is geen enkele reden om de damhertenpopulatie terug te brengen. De Gemeente Amsterdam draagt voor het terugbrengen van de populatie argumenten aan en geen van allen is houdbaar. Hieronder staan ze nog een keer op een rijtje:

“De damherten geven overlast en veroorzaken verkeersongelukken.”

Niet waar:
De overlast en het aantal verkeersongelukken is het afgelopen jaar met zo’n 60-70% afgenomen. Dit komt omdat er een hek rond een groot gedeelte van het gebied is geplaatst. De gemeente Amsterdam heeft een schadefonds voor overlast die door damherten wordt veroorzaakt. Hier is het afgelopen jaar slechts voor 750 euro uit geclaimd.

“De damhertpopulatie groeit hard en het worden er teveel. Zeker als het zo doorgaat.”

Niet waar:
Het klopt dat het aantal damherten over een periode van 10 jaar in het gebied is toegenomen. De laatste jaren neemt het aantal echter niet meer toe en lijkt de populatie zich te stabiliseren (cijfers Faunabeheereenheid).

“Er zijn teveel damherten en het gebied kan dat niet aan. Dit blijkt uit de 200 damherten die afgelopen winter zijn overleden.”

Niet waar:
Het klopt dat er rond de 200 damherten zijn overleden afgelopen winter. Echter niet door voedselgebrek. Dit wordt door de ecologen in dienst van de gemeente zelf aangegeven. Het is onduidelijk waarom er afgelopen winter meer damherten zijn doodgegaan dan ervoor. Mogelijke oorzaken zijn: langere bronsttijd, langere winter, en het nieuwe hek, waardoor damherten aan de buitenzijde van het gebied bleven (binnen in het gebied was volop voedsel).

“Het proactief afschot (jacht) lost de problemen op.”

Niet waar:
Uit tal van praktijkvoorbeelden blijkt dat zodra je gaat jagen, een populatie zich sneller gaat voortplanten. De voortplanting is immers afgestemd op het voedselaanbod. Als de jacht eenmaal wordt ingezet, moet er voor altijd gejaagd blijven worden.

Er is dus geen enkele reden om te jagen.

Laat de damherten niet afschieten en kom ook naar de protestactie in Zandvoort!

Zondag 15 januari, om 12.00 uur
Parkeerterrein De Zuid
Ingenieur G. Friedhoffplein, 2042 BP Zandvoort

Samen sterk voor een mooiere wereld!

©PiepVandaag.nl