Elk jaar constateert de NVWA dezelfde overtredingen in slachthuizen. Varkens die levend in gloeiendheet water belanden. Varkens die bij bewustzijn worden geslacht. Waarschuwingen en boetes veranderen niets, daarom eist Varkens in Nood een zerotolerancebeleid. Maar wat betekent dat?

slachthuizen
Brandbrief: Zerotolerancebeleid voor slachthuizen | Foto: House of Animals

In de grote Nederlandse slachthuizen worden varkens met CO2-gas buiten bewustzijn gebracht. Dit heet bedwelmen. Daarna steekt iemand de halsslagader door en wordt het varken opgetakeld aan een achterpoot zodat het bloed eruit kan lopen. Dit heet verbloeden. Dit proces werkt beter als het hart nog pompt, daarom worden varkens niet gedood maar bedwelmd voor het verbloeden. Dan zijn ze nog wel in leven, maar in ieder geval niet bij bewustzijn als hun halsslagader wordt doorgestoken. Na het verbloeden gaan ze in een broeibak met water van 60 graden. In het hete water laten haren en vuil los en worden veel bacteriën aan de buitenkant van het varken gedood zodat die niet in het vlees terechtkomen.

Levend in de broeibak

Zo zou het moeten gaan volgens de regels. Maar slachthuizen willen zo snel en goedkoop mogelijk slachten en dat vergroot de kans op fouten. Zo gaat het vaak mis bij het bedwelmen en zijn de dieren nog bij bewustzijn als ze worden geslacht. Ook komt het voor dat varkens niet goed in de hals worden gesneden en daardoor niet doodbloeden. Dan verdrinken ze in het gloeiendhete water van de broeibak. Dit gebeurt regelmatig, ondanks cameratoezicht, controles van de NVWA, eerdere waarschuwingen en boetes. Slachthuispersoneel werkt onder grote druk. Ze moeten zoveel mogelijk dieren per uur slachten en dierenwelzijn staat niet op de eerste plaats.

Europa's megaboerderijen en de vervuilingsnachtmerrie
Foto: publiek domein

Zerotolerancebeleid slachthuizen

Varkens in Nood eist een zerotolerancebeleid voor deze overtredingen. Dat betekent dat deze overtredingen niet meer door de vingers worden gezien. Of worden behandeld als een bedrijfsongeval en bestraft met een waarschuwing of kleine boete. Het gaat om ernstige overtredingen die slachthuizen eenvoudig kunnen voorkomen. Met een brandbrief vragen we landbouwminister Adema om per direct de volgende maatregelen te nemen:

Verplichte controlepunten

Er moeten twee momenten van verplichte controle zijn. Voor het doorsnijden van de halsslagader moet bij ieder varken worden vastgesteld dat het dier echt bewusteloos is. En voordat het varken naar de broeibak gaat, moet het absoluut zeker zijn dat het dier correct is gestoken en is doodgebloed.

Er moet slim cameratoezicht komen, dat direct een alarm afgeeft en de lopende band stillegt als een dier na het bedwelmen nog tekenen van bewustzijn vertoont. Slachthuismedewerkers kunnen dan op tijd ingrijpen en voorkomen dat een varken bij bewustzijn worden geslacht.

Parlementaire enquête toezicht NVWA slachthuizen
Varken zonder oog wachtend voor het slachthuis | Foto: House of Animals

Behandel overtredingen als dierenmishandeling

Op dit moment krijgt een slachthuis voor dit soort overtredingen een waarschuwing of een boete, variërend van 500 tot 5.000 euro. Geen hoge bedragen voor een slachthuis dat duizenden dieren per dag slacht. De overtredingen van slachthuizen veroorzaken gruwelijk leed en staan gelijk aan dierenmishandeling. Zo moeten ze ook bestraft worden. De overtreding moet worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan veel hogere boetes opleggen, een gevangenisstraf eisen of een slachthuis (tijdelijk) sluiten. Onder dreiging van deze zware sancties zullen slachthuizen veel meer hun best doen om fouten te voorkomen.

Slachtsnelheid naar beneden

Als een slachthuis overtredingen begaat omdat de werkdruk te hoog is, dan moet de slachtsnelheid omlaag. Drie jaar geleden gaf de toenmalige minister van Landbouw al toe dat goed toezicht vrijwel onmogelijk is door de steeds hogere slachtsnelheid.

Brandbrief

Voor varkens is het slachthuis ook zónder overtredingen al afschuwelijk. Als we zo nodig intelligente, sociale wezens willen doden om ze op te eten, dan zijn we moreel verplicht om die dood zo angstvrij en pijnloos mogelijk te maken. Het is volstrekt onacceptabel dat slachthuizen deze weerzinwekkende overtredingen mogen blijven begaan. Wij eisen dat minister Adema hard optreedt en per direct bovenstaande maatregelen neemt.

Strijd je mee voor een zerotolerancebeleid voor slachthuizen? Onderteken de brandbrief!

Bron:

  • Varkens in Nood

©AnimalsToday.nl