De roep om klimaatverandering tegen te gaan en dus de oorzaken hiervan aan te pakken wordt steeds luider, maar daar trekken de grote financiële instellingen zich weinig tot niets van aan. Ze klinken misschien groen, maar hun kredietverstrekkingen aan klimaatverwoestende bedrijven laat een heel andere kleur zien.

Wereldwijd pompen banken miljarden in klimaatverwoestende bedrijven
Wereldwijd pompen banken miljarden in klimaatverwoestende bedrijven | Foto: publiek domein

In plaats van zich te richten op het financieren van klimaat- en milieubeschermende maatregelen, stellen banken wereldwijd miljarden dollars krediet beschikbaar aan klimaatverwoestende bedrijven in de vlees- en zuivelindustrie, behorende tot de grootste risicosectoren voor het klimaat.

‘Still butchering the planet’

Het onderzoeksrapport ‘Still butchering the planet’ van milieu actiegroep Feedback, laat zien hoe grote banken nog steeds miljarden dollars pompen in de vlees- en zuivelindustrie. Wereldwijd ging de productie van de vleesindustrie met 9 procent omhoog in de periode van 2015 tot en met 2021 en die van de zuivelindustrie zelfs met 13 procent. Ongeveer tegelijkertijd, van 2015 tot en met 2022, stelden de grote banken 77 miljard dollar krediet beschikbaar aan de 55 grootste internationale agrarische bedrijven. Dit, terwijl veel banken hiermee hun eigen anti-ontbossingsbeleid in diskrediet brengen.
.

Financiële sector Nederland grootste Europese investeerder ontbossing

.
Het onderzoeksrapport weidt uit over de enorme klimaatrisico’s die de industriële veehouderij met zich meedraagt: hun grote bijdrage aan de klimaatcrisis, ontbossing, vervuiling, dierenleed, afname van biodiversiteit, uitbuiten van werknemers, gevaar voor volksgezondheid etc etc. Het onderzoeksrapport refereert tevens aan een enquête gehouden onder meer dan 200 klimaatonderzoekers, voedsel en agrarische experts. Deze enquête heeft als uitkomst dat het consumeren van minder dierlijke eiwitten en daardoor het terugdringen van de veestapel de beste manier is om de enorme uitstoot van de agrarische sector te verminderen. Deze enquête laat verder zien dat, om de doelstellingen van het Parijs Akkoord te halen, de totale uitstoot van de totale veestapel in 2036 met minimaal 61 procent moet zijn gedaald. Martin Bowman, campagne manager van Feedback zegt hierover:

“We doen de oproep aan alle banken om het krediet aan industriële veehouderijen zo snel mogelijk terug te draaien.”

Klimaatverwoestende bedrijven

De banken die het meeste krediet beschikbaar stelden aan de 55 grootste internationale agrarische bedrijven waren Bank of America (29 miljard dollar), Barclays Bank (28 miljard dollar) en JP Morgan Chase (27 miljard dollar), volgens het onderzoeksrapport. Ondertussen worden de grote zuivelbedrijven gesteund door banken zoals Wells Fargo, die krediet verleent aan Dairy Farmers of America, en ANZ Bank die het Nieuw Zeelands Fonterra volop steunt. Dairy Farmers of America stoot alleen al meer klimaatgassen uit dan heel Denemarken, en Fonterra is verantwoordelijk voor 45 procent van de totale uitstoot van Nieuw Zeeland.
.

Harpijen verhongeren door ontbossing Amazonegebied

.
De beloftes van banken om niet te investeren in bijvoorbeeld bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossingen schijnen loos te zijn. De belofte van HSBC is bijvoorbeeld:

“…not knowingly provide financial services to high-risk customers involved directly in or sourcing from suppliers involved in” deforestation.”

Maar, tussen 2015 en 2022 bleek HSBC de op twee na grootste crediteur te zijn van Minerva en op vier na grootste van Marfig. Bank of America was de op vijf na grootste crediteur van Minerva, ondanks hun belofte dat:

“…lending proceeds are not used to finance commercial projects or operations” which lead to deforestation.”

De Nederlandse banken doen volop mee in de financiering van klimaatverwoestende bedrijven. Greenpeace publiceerde onlangs een onderzoek waarin dit schokkende feit naar voren kwam. Rabobank is de grootste boosdoener met bijna 31 miljard dollar aan dit soort risicovolle financiering. Rabo wordt gevolgd door ING met ruim 23 miljard dollar en ABN Amro met ruim 9 miljard dollar. Rabobank zegt zelf geen krediet te verlenen aan het ontbossen, ook al is het legaal, in Brazilië. Ondertussen laat rapport duidelijk zien dat Rabobank wel degelijk krediet verleent aan onder andere JBS en Minerva tussen 2016 en 2023. Op wereldschaal is Nederland de op zes na grootste kredietverstrekker. Minerva Foods, Marfrig en JBS worden alle drie vaak gelinkt aan ontbossing en zijn grote spelers in de vleesindustrie.
.

Grote kledingmerken zoals Zara, Nike en H&M gelinkt aan ontbossing Amazone

Het enige groene is de dollar

De banken bekennen zelf nog geen kleur in dit verhaal. Geconfronteerd met het onderzoeksrapport van Feedback reageerde men verschillend, maar geen enkele bank nam verantwoordelijkheid en beloofde duidelijke beterschap. Groen zijn voor de bühne is mooi, maar de kleur verbleekt snel als het loze beloftes zijn. Het klimaat heeft geen woorden nodig, maar daden. Hoog tijd dat de banken zich dit ook realiseren.

Bronnen:

AH en Makro verkopen ontbossingsvlees

©AnimalsToday.nl Mariska van Geelen