Op zaterdag 10 januari aanstaande zou de gehele Waddenzee weer integraal geteld worden op watervogels. SOVON is echter genoodzaakt de telling van wadvogels op de hoogwatervluchtplaatsen uit te stellen, omdat stormachtig weer roet in het eten lijkt te gaan gooien.

Waddenzee
De Waddenzee bij Vlieland | Foto: Angelique Lagarde

Vanaf donderdag trekt de wind sterk aan en tot na het weekend blijft die in het Waddengebied krachtig tot stormachtig, windkracht 8 Bft of zelf stormkracht (kracht 9 Bft) met uitschieters naar 10-11 Bft, veelal in combinatie met regen. Daarmee wordt het al lastig met boten uit te varen naar de kleine eilanden en platen, laat staan dat er een goede telling uitgevoerd kan worden op kwelders, wadplaten en stranden.

Nieuwe teldatum
In plaats van afstel stelt SOVON de telling met twee weken uit. De telling verschuift naar zaterdag 24 januari. Het tijdstip van hoog water is ook op die zaterdag gunstig (Harlingen 12:40 uur), alleen is de voorspelde waterstand dan wat lager dan op de tiende. SOVON hoopt dat alle wadvogelaars over twee weken ook beschikbaar zijn. De wadvogeltelling is nog nooit eerder uitgesteld.

Persbericht SOVON