Op zaterdag 10 januari aanstaande zou de gehele Waddenzee weer integraal geteld worden op watervogels. SOVON is echter genoodzaakt de telling van wadvogels op de hoogwatervluchtplaatsen uit te stellen, omdat stormachtig weer roet in het eten lijkt te gaan gooien. Vanaf donderdag trekt de wind sterk…